Unios tariffpolitiske uttalelse 2024

Unio publiserte 13. mars 2024 sin tariffpolitiske uttalelse 2024:

Styret i Unio vedtok 12. mars Unios tariffpolitiske uttalelse for 2024. Uttalelsen ble lagt fram på Unios tariffpolitiske konferanse 8. mars.
Unios overordnede føringer for oppgjørene er:
Lønnsoppgjøret må sikre Unios medlemmer en klar reallønnsvekst. Reallønnsnedgangen vi har sett de siste årene kan ikke fortsette.
Tariffoppgjøret må bidra til å redusere lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor for ansatte med høyere utdanning.
Offentlig sektor må, som privat sektor, bruke lønn som virkemiddel for å rekruttere og beholde ansatte med nødvendig utdanning og kompetanse.

Les hele uttalelsen her

Les artikkelen hos Unio: Unios tariffpolitiske uttalelse 2024

Facebook
Skriv ut