Om oss

Skatterevisorenes Forening er en partipolitisk uavhengig fagforening med hovedfokus på å arbeide for medlemmenes faglige utvikling og oppdatering. Våre medlemmer arbeider i tillegg til skatte- og avgiftskontroll og ledelse, med ulike typer kontrollrelaterte arbeidsoppgaver, som for eksempel:

 • utvikling og metode
 • etterretning
 • analyse og utplukk
 • planlegging av kontroll
 • kontrollstøtte (SAES, e-revisjon, innhenting og distribusjon av data)
 • innkrevingsområdet
 • forebyggende arbeid
 • kompetanseutvikling

Du kan bli medlem (vedtektenes § 4) i SF dersom du:

 1. har bestått godkjent revisorutdanning, og/eller  
 2. er ansatt i stillingskode 1223 Skatterevisor eller 1224 Spesialrevisor og/eller 
 3. er ansatt i lederstilling som har kontrollrelaterte arbeidsoppgaver som arbeidsområde og/eller 
 4. har annen høyere utdanning på minimum bachelornivå og i hovedsak arbeider med skatte- og avgiftskontroll eller kontrollrelaterte arbeidsoppgaver 

Skatterevisorenes Forening er tilsluttet hovedorganisasjonen UNIO, og kontingenten er for tiden kr 400 per mnd.

Her finner du ytterligere opplysninger om medlemsfordeler som blant annet rimelig lån (Nordea Direct) og gunstig forsikring.