Medlemsfordeler

UNIOs medlemsprodukter

Skatterevisorenes Forening er medlem i hovedsammenslutningen UNIO, som er landets nest største hovedsammenslutning.

Som medlem i et Unio-forbund har SFs medlemmer tilgang til flere medlemsprodukter med rabatt. På disse sidene presenteres tilbudene du kan benytte deg av:

Benytt deg av Unios medlemsprodukter!

 

Forsikringstilbud til medlemmene i Skatterevisorenes Forening (SF)

SFs medlemmer har anledning til å benytte seg av det gunstige forsikringstilbudet til Akademikerforbundet. I tillegg til gode forsikringsvilkår og konkurransedyktige priser får medlemmene tilgang til eget forsikringskontor med god rådgivning og service.

Forsikringskontoret er uavhengig av forsikringsselskapene, og her tre er du mennesker med lang og solid forsikringserfaring.

Les om avtalen og om obligatoriske og frivillige kollektive forsikringer på forsikringskontorets nettportal.

Her finner du informasjon om forsikringene og forsikringsbrosjyren med oversikt over alle forsikringene som inngår i tilbudet som innbefatter kritisk sykdom, reiseforsikring, innboforsikring, ulykkesforsikring i tillegg til den obligatoriske grunnforsikringen.

Du finner påmeldingsskjema / helseerklæringer for forsikringer her.

For bestilling av forsikringer kan forsikringskontoret kontaktes på telefon 21 02 33 69.

Du kan også ta kontakt på e-post: post@akaforsikring.no eller skriftlig her Kontakt (akaforsikring.no)

 

Kollektiv advokatforsikring

Fra 01.08.2023 er medlemmene i Skatterevisorenes Forening omfattet av advokatforsikringen.

Logg inn for å se hvilke forsikringer du har.

 

Individuelle skadeforsikringer – inntil 27 % rabatt

Samarbeidsavtalen mellom Akademikerforbundet og Tryg gir deg som medlem i SF inntil 27 % rabatt på individuelle skadeforsikringer.

Med individuelle skadeforsikringer menes hus-, hytte-, bil-, båt-, eller andre tingforsikringer.

 

Statens pensjonskasse

Som øvrige ansatte i staten kan medlemmene i SF søke om boliglån i Statens pensjonskasse.

Se hos Statens Pensjonskasse for de til enhver tid gjeldende vilkår og priser.

 

Kredittkort med firmaansvar

Skatteetaten har avtale med SEB som kredittkortleverandør. SEB kort er knyttet opp mot Eurocard. Avtalen gjelder for hele Skatteetaten og omfatter kredittkort med rmaansvar til bruk i forbindelse med tjenestereiser og andre tjenestemessige reiseutlegg.

Kortet skal bare brukes til tjenestereiser og anskaffelser som vedrører Skatteetaten.