Den største revisororganisasjonen i Skatteetaten!

Skatterevisorenes Forening er et fagforbund som ble etablert i 1939.

Vi er den største revisororganisasjonen i Skatteetaten. Vårt forbund organiserer spisskompetanse innenfor revisjon, kontroll og vurdering av næringslivets disposisjoner på områdene skatt, merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og særavgifter, på statens vegne.

Skatterevisorenes Forening er medlem av Unio som er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning.

Les mer om oss og hva vi gjør.

Les våre nyheter

Se alle fordelene

NYHETER

Siste nytt fra Skatterevisorene