Mandat Personalpolitisk utvalg

Mandat for Personalpolitisk utvalg for 2017 - 2018

SFs personalpolitiske utvalg er et rådgivende utvalg oppnevnt av styret, jf vedtektenes § 8.

Utvalget skal arbeide for å fremme medlemmenes sosiale interesser, jf vedtektenes § 1.            

Utvalget  skal bistå styret og regionale tillitsvalgte når det gjelder:

  • personalpolitikk
  • konfliktforebygging/-løsninger
  • medlemsverving.

Utvalget skal bistå styret med arbeidsmiljø-/HMS-arbeid, og påse at arbeidsgiver foretar oppfølging av IA-avtalen (redusert sykefravær, seniorpolitikk, rekruttering fra grupper som står utenfor arbeidslivet mv).

Utvalget skal behandle personalpolitiske saker fra styret.

Utvalget skal, uoppfordret, og på forespørsel fra informasjonsleder, levere materiale til publisering både internt og eksternt.

Utvalget kommuniserer og samarbeider med SFs leder om personalpolitiske spørsmål og problemstillinger.