Mandat for Fagpolitisk utvalg

Mandat for Fagpolitisk utvalg 

SFs fagpolitiske utvalg er et rådgivende utvalg oppnevnt av styret, jf vedtektenes § 12.

Utvalget skal arbeide for å fremme medlemmenes faglige interesser, jf vedtektenes § 3.

Utvalget skal:

  • stimulere til bokettersynsvirksomhet og skatterevisjon
  • fungere som SFs faglige høringsinstans
  • identifisere og formulere de behov skatterevisorene har for utvikling av arbeidsverktøy og kompetanse
  • identifisere og presentere utviklingstrekk og tendenser på nasjonalt og internasjonalt nivå som er viktig for skatterevisorene
  • samarbeide med og stimulere det faglige arbeidet i regionene og styret
  • uoppfordret, og på forespørsel fra informasjonsleder levere materiale til publisering, både internt og eksternt.