"Dei har høg kompetanse og fagkunnskap, og er like viktige for verdiskapinga som verfta og oljen. Dei er uunnverlege for barna våre, for tryggleiken vår, for helsa vår og for framtida vår. Utan dei uunnverlege stoppar Noreg." 
Les mer …
Skatterevisorenes Forening gjennomførte sitt Landsmøte 2021 14. april 2021. Landsmøtet 2021 ble gjennomført digitalt.  Her ble det foretatt valg av sentralstyre og sentrale tillitsvalgte. 
Les mer …