Ny dato for overføring av skatteoppkreverfunksjonen blir 01.11.2020. Skatteetaten skriver bl a at: "Skatteetaten har gjort en helhetlig vurdering, og Finansdepartementet har gitt sin tilslutning til at overføringen utsettes til 1. november.
Les mer …
Fra i dag markerer vi at kvinner jobber gratis ut året.  I dag, den 14 november, markerer Unio Likelønnsdagen.  Fra i dag og ut året jobber kvinner i prinsippet gratis.
Les mer …
Skatterevisorenes Forenings 13. ordinære representantskapsmøte i Bodø 24.09.-26.09. 2019 foretok valg av medlemmer til sentralstyret. Alle som var på valg ble gjenvalgt ved akklamasjon.
Les mer …