260 politisk valgte, tillitsvalgte og ansatte i Unios 13 forbund samlet seg som sedvanlig på denne tida av året til Unio-konferansen på Sundvolden hotel. Årets tema var «Folket og eliten».
Les mer …
Endringene i fleksiavtalen er blant annet at ytre kjernetid er blitt utvidet med 1 time i hver ende, fra 0700 til 0600 og fra 2000 til 2100. I tillegg er antall timer som kan overføres fra en avregningsperiode til neste utvidet med 5 timer fra 45 til 50 timer.
Les mer …
På Skatterevisorenes Forenings representantskapsmøte 26.09.2017 ble Odd Arne Kjellstadli gjenvalgt som 1. nestleder og Thorn Th. Helgesen ble valgt som styremedlem.
Les mer …