Regjeringen la den 07.10.08 fram statsbudsjettet for 2009.Av stor betydning for våre medlemmer er nyheten om at regjeringen vil styrk beskjempelsen mot økonomisk kriminalitet ved at det i statsbudsjettet for 2009 er foreslått å styrke skatteetatens innsats for å forebygge og avdekke svart økonomi med 99 millioner kroner. Den økte bevilgningen vil sette skatteetaten i stand til å styrke innsatsen mot merverdiavgiftssvindel. Det vil bli gjennomført flere kontroller rettet mot enkeltbransjer som erfaringsmessig har manglende overholdelse av regelverket. Kontrollen av norske skattebetalere som har tilknytning til utlandet og utenlandske arbeidstakere som kommer til Norge, vil også økes.
Les mer …
På Skatterevisorenes Forenings 5. kongress som ble avholdt i tiden 23.-25. september 2008 ble styremedlemmer som var på valg gjenvalgt.
Les mer …
Mandag 23.06.08 kl 1300 ble resultatet fra Uravstemming i Unio Stat  i forbindelse med Hovedtariffoppgjøret 2008 offentliggjort.Av SFs medlemmer avga 73,0% stemmer; 95,3% stemte ja, 3,0 % stemte nei mens 1,7 % stemte blank.For Unio Stat samlet var resultetet følgende:Deltakerprosent: 57,1%, ja: 80,6%, nei: 18,3%, blank: 1,0%.
Les mer …
Etter en lang natts ferd mot dag på torsdag og fredag fortsatte fredagen med en lang dags ferd mot natt og i hvertfall på NRK2s nyhetssending kl 2200 fredag kveld kom bekreftelsen på at årets lønnsoppgjør i statlig sektor var i havn så langt, da hadde alle de 4 arbeidstakerpartene vært hos Riksmeklingsmannen med sitt ja.  Meglingsresultatet skal som det er informert om tildligere skal ut til uravstemming.  Forut for dette vil det komme informasjon som skal gjøre dere i stand til å foreta valget. 
Les mer …
Skatterevisorenes Forening ble fra 2007 medlem av Unio.Unio er landets nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden med rundt 270.000 medlemmer og ti medlemsforbund.Unio kjemper for at kvinner og menn skal ha like muligheter til utdanning, kompetanseutvikling, inntekt, pensjon og trygd. Unio kjemper for at både kvinner og menn skal kunne delta på lik linje i arbeids- og familieliv. Unio vil ha lik lønn for arbeid av lik verdi.Klikk her for å gå til hjemmesiden til Unio for å lese mer om Unio og de andre medlemsorganisasjonene. 
Les mer …
Skatterevisorenes Forening ble stiftet i 1939 og skal i 2009 feire 70-årsjubileum.Skatterevisorenes Forening (SF) har tradisjonelt i hovedsak organisert revisorer ved fylkesskattekontorene - skatterevisorer og spesialrevisorer, samt rådgivere og ledere knyttet til bokettersynsvirksomhet.  Bokettersynsvirksomheten ble i hovedsak utøvd i kontrollavdelingene ved fylkesskattekontorene. I tillegg har vi hatt medlemmer i Skattedirektoratet, Sentralskattekontoret for utenlandsaker, Sentralskattekontoret for storbedrifter og ved enkelte likningskontor.
Les mer …