De 5 regiontillitsvalgte ble gjort stas på ved at styret hadde vedtatt å gi en påskjønnelse for innsatsen de har lagt ned i forbindelse med ROS - både i 2007 og  hittil i 2008 har det vært et stort arbeidspress og mange tak for de som tok på seg vervene ved årsskiftet 2006/2007.Bente Torgersbråten, Odd Arne Kjellstadli, Kristin Nordstokke, Svein Joar Murvold og Solveig Pedersen fikk hvert sitt glassfat fra glasskunstner Oluf Føinum.
Les mer …