Partene i staten brøt forhandlingene natt til 29.04.2018. – Avstanden mellom partene var for stor til at vi kunne finne en forhandlingsløsning. Nå må vi få assistanse av riksmekleren, sier forhandlingsleder i Unio stat, Petter Aaslestad.
Les mer …
260 politisk valgte, tillitsvalgte og ansatte i Unios 13 forbund samlet seg som sedvanlig på denne tida av året til Unio-konferansen på Sundvolden hotel. Årets tema var «Folket og eliten».
Les mer …