De 5 regiontillitsvalgte ble gjort stas på ved at styret hadde vedtatt å gi en påskjønnelse for innsatsen de har lagt ned i forbindelse med ROS - både i 2007 og  hittil i 2008 har det vært et stort arbeidspress og mange tak for de som tok på seg vervene ved årsskiftet 2006/2007.Bente Torgersbråten, Odd Arne Kjellstadli, Kristin Nordstokke, Svein Joar Murvold og Solveig Pedersen fikk hvert sitt glassfat fra glasskunstner Oluf Føinum.
Les mer …
Regjeringen la den 07.10.08 fram statsbudsjettet for 2009.Av stor betydning for våre medlemmer er nyheten om at regjeringen vil styrk beskjempelsen mot økonomisk kriminalitet ved at det i statsbudsjettet for 2009 er foreslått å styrke skatteetatens innsats for å forebygge og avdekke svart økonomi med 99 millioner kroner. Den økte bevilgningen vil sette skatteetaten i stand til å styrke innsatsen mot merverdiavgiftssvindel. Det vil bli gjennomført flere kontroller rettet mot enkeltbransjer som erfaringsmessig har manglende overholdelse av regelverket. Kontrollen av norske skattebetalere som har tilknytning til utlandet og utenlandske arbeidstakere som kommer til Norge, vil også økes.
Les mer …