Styret i Skatterevisorenes Forening avholder styremøte fra 9.-11.12.08 på Clarion Hotel Gardermoen.
Les mer …
Les mer …
Nåværende Handlingsplan mot økonomisk kriminalitet ble utarbeidet under finansminister Per Kristian Foss og justisminister Odd Einar Dørum. Regjeringen Stoltenberg har videreført handlingsplanen. Regjeringen har nå startet arbeidet med ny handlingsplan. 
Les mer …
Kampen mot svart arbeid er høyaktuell som aldri før.  Landets skatterevisorer har jobbet med å bekjempe dette ondet lenge, men nå har ANDRE også fått øynene opp for denne saken. Flere undersøkelser har nemlig vist at unge nordmenns skattemoral er utrolig dårlig; hele 4 av 5 har ikke har noe imot å jobbe svart eller å betale for svarte tjenester. Hele 100 milliarder norske kroner hvert år blir det jobbet svart for. Og når våre fremste politikere tilstår på beste TV-sendetid at ”de også har betalt svart”; ja DA blir det mer fokus på viktigheten av kampen mot svart arbeid.
Les mer …