Rådgiver Rolf Utgård, kjent som bl.a. konserntillitsvalgt i Kværner, var en av innlederne på Unios tariffseminar 15.- 16. januar 2009. Utgård tok for seg temaet tariff i nedgangstider og eventuelle konsekvenser for strategi og taktikk. 
Les mer …
I IA-avtalen for 2006-2009 har partene i arbeidslivet, inklusive Unio hvor SF er medlem, initiert og forpliktet seg til et treårig tiltak på til sammen ni millioner kroner for ”å synliggjøre seniorene som ressurs”. Bakgrunnen for dette var at reduksjonen i arbeidsgiveravgift for arbeidstakere over 62 år ble fjernet fra og med 1. januar 2007. I tillegget til IA-avtalen pr juni 2006 for 2006-2009, framgår det at 3 millioner kroner av de frigjorte midlene, som følge av å fjerne den reduserte arbeidsgiveravgiften, skal brukes til ”tiltak for å synliggjøre seniorer som ressurs”. Ansvar for planlegging og gjennomføring av tiltakene legges til Senter for seniorpolitikk. Tiltakene utformes i samarbeid med partene i IA-avtalen.”
Les mer …
Unio arrangerer sitt årlige tariffseminar 15. og 16. januar 2009.  Årets seminar foregår på Hurdalsjøen Hotel. Programmet for seminaret kan du lese her.
Les mer …
Styret i Skatterevisorenes Forening avholder styremøte fra 9.-11.12.08 på Clarion Hotel Gardermoen.
Les mer …
Les mer …