12. mai sendte Unio plassoppsigelse for samtlige 29.000 medlemmer i det statlige tariffområdet. Varselet omfatter vel 150 statlige virksomheter. For virksomheter under Finansdepartementet hvor medlemmene i Skatterevisorenes Forening arbeider gjelder dette følgende virksomheter:DepartementetSkattedirektoratetSkatteetatenSkatt nordSkatt sørSkatt vestSkatt Midt-NorgeSkatt østSSØ (Senter for Statlig Økonomistyring)Statistisk sentralbyråTollregion Oslo og AkershusLes mer om plassoppsigelsen på Unios hjemmesider - der finner du også fullstendig oversikt over virksomhetene.
Les mer …
Pressemelding fra LO stat, YS stat, Unio-stat, Akademikerne Stat 30.04.2009I dag klokka 14.00 brøt LO Stat, Unio Stat YS Stat, og Akademikerne Stat lønnsforhandlingene med staten. Årsaken er at staten har hatt liten framdrift i tjenestepensjonssaken. - Vi beklager at vi ikke ser noen annen løsning enn å bryte forhandlingene. Hovedsaken i årets oppgjør er tjenestepensjon. Der har forhandlingene gått tregt og det har vært svært liten framdrift. Vi har derfor ikke sett noen annen løsning enn å bryte, sier Morten Øye, leder i LO Stat, Arne Johannessen, leder i Unio Stat, Pål N. Arnesen, leder i YS Stat, og Curt A. Lier, leder i Akademikerne Stat.
Les mer …
Nye regler fra 1. mars 2009 Et nytt kapittel er inntatt i peronopplysningsforskriften: Kapittel 9. Innsyn i e-postkasse mv. De nye forskriftene bygger i hovedsak på dagens praksis i arbeidsgivers rett til innsyn.Her kan du lese hele forskriften og Merknader til forskriften. PersonalPolitisk Utvalg v/Olaug Steine har gått gjennom forskriften og merknadene til forskriften. Nedenfor følger et sammendrag av de viktigste punktene. PPU anbefaler at interesserte les heile merknadene til forskrifta. Hensikten med regelverket er å klargjøre arbeidsgivers rett til innsyn i enkelte tilfeller, samt å verne arbeidstaker mot urimelig kontroll fra arbeidsgivers side. Det kan ikke avtales eller instruksfestes vilkår for arbeidsgivers innsyn i arbeidstakers e-post som gir arbeidstaker dårligere vern enn forskriften. Partene står fritt til å inngå avtaler som inneholder presiseringer av forskriftens bestemmelser eller som gir arbeidstaker bedre vern enn forskriften.
Les mer …
Svart arbeid – hva driver oss? Ny landsomfattende dybdeundersøkelse om svart arbeid offentliggjøresÅrets Holdningskonferanse finner sted på Handelshøyskolen BI 17. mars 2009. Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ), Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), og Handelshøyskolen BI arrangerer igjen Holdningskonferansen – vi tar Norge på pulsen. Denne gangen presenteres blant annet en helt ny undersøkelse om svart arbeid i Norge, hvor det blir sett på utviklingen fra 2006 til 2009. Dersom du ikke får til å komme på Holdningskonferansen kan du se programmet mellom kl 10:00 til 14:45 på  web-TV. Se fullstendig program her
Les mer …