Dagens tjenestepensjonsordning består. Det ble resultatet av meklingen i offentlig sektor. – Forsøkene på å svekke bruttogarantien på 66 prosent av lønn ved 65 år og 30 års opptjening er slått tilbake, sier Anders Folkestad, leder i Unio. Unios viktigste krav gjennom meklingsperioden har vært: en garanti om 66 prosent av sluttlønn ved 65 år og 30 års opptjening  at tidligpensjon fra 62 år opprettholdes på dagens nivå   at grunnlovsvernet for opptjente rettigheter respekteres - Regjeringen foreslo gang på gang en rekke varianter av påslagsmodellen. Da regjeringen endelig forstod at vi ikke ville godta påslagsmodell, valgte de å legge fram forslag om videreføring av dagens pensjonsordning, sier Folkestad.
Les mer …
Unio varsler streik for ca 2 400 medlemmer i statenDersom det ikke blir enighet i årets tariffoppgjør, tar Unio ut ca 2 400 statlige ansatte i streik fra onsdag morgen 27. mai. Flest Unio-medlemmer tas ut i Oslo, Hordaland og Sør-Trøndelag.
Les mer …
Putt Unio i lomma - nå kan du få siste nytt om årets oppgjør overalt der du går! På www.unio.no/mobil får du de siste oppdaterte nyhetene fra Unios nettsider på din telefon. Legg inn www.unio.no/mobil som bokmerke på mobilen din, så kan du alltid være oppdatert på siste nytt.
Les mer …