Skatterevisorenes Forenings 13. ordinære representantskapsmøte i Bodø 24.09.-26.09. 2019 foretok valg av medlemmer til sentralstyret. Alle som var på valg ble gjenvalgt ved akklamasjon.
Les mer …