ØKT FOKUS MOT SVART ARBEID OG SKATTEUNNDRAGELSER I STATSBUDSJETTETDen nye regjeringens statsbudsjett for 2006 er nå lagt fram, og de fleste enheter, organisasjoner, mediebedrifter etc. leverer nå sine kommentarer og konsekvensvurderinger før statsbudsjettet skal behandles i Stortinget før jul. Med en...
Les mer …
mellom Skatterevisorenes Forening og Skattedirektoratets kontrolledelse i tilknytning til statsbudsjettet for 2006Skatterevisorenes Forening har vært i møte med Skattedirektoratets kontrolledelse. Vi har kommet med innspill til hvordan vi mener at Skattedirektoratet bør bruke de ti millionene som over...
Les mer …
Det er tatt ut tiltale mot tre glåmdøler og en kroat. De tre nordmennene er tiltalt for å ha planlagt å likvidere en skatterevisor tilsatt ved Hedmark Fylkesskattekontor og en politibetjent fra Åsnes. Saken ble åpnet i Solør Tingsrett på Flisa mandag 16. januar. Skatterevisorenes Forening følger saken, men vil ikke oppdatere hjemmesiden daglig om saken som omfatter en av våre medlemmer.
Les mer …
De tre tiltalte ble i går av Oslo Tingsrett dømt til strenge straffer for medvirkning til skattesvik og regnskapsbrudd.Alle de tre tiltalte ble kjent skyldig på samtlige...
Les mer …
Meklingen i statsoppgjøret ble avsluttet kl. 16.00 onsdag 24. mai 06 – 16 timer på overtid. YS Stat, LO Stat, Unio og Staten aksepterte Riksmeglingsmannens forslag, mens Akademikerne valgte å gå til konflikt kl. 08.00 onsdag morgen.Forslaget har en økonomisk ramme på ca 4% på årsbasis.
Les mer …