Uravstemming - viktigUravstemmingsdokumentet fra Unio-stat inneholder hovedpunktene i meklingsresultatet mellom staten og Unio-stat (og øvrige hovedsammenslutninger) som det skal stemmes over blant samtlige av Unio-stats ca 28.000 medlemmer. Avstemmingsfristen er 19. juni 2008 kl 1600.
Les mer …
Justeringsoppgjøret i staten ble avsluttet torsdag 29. juni. Den økonomiske rammen var 213 millioner kroner, noe som tilsvarer ca. 0,3 lønnstrinn per statstilsatt. Med den beskjedne rammen var det meget hard kamp om å få økonomisk uttelling.
Les mer …
Årets kongress er snart et faktum, og i den anledning arrangerer Skatterevisorenes Forening i tradisjonens tro et fagseminar, dette år med tittelen "Kampen mot skattekriminaliteten...
Les mer …