Unio inviterer til valgkampdebatt om likelønn på Stratos, Youngstorget 2A i Oslo, den 18.08.09 fra kl 17:00. Se programmet i artikkelen Partitopper i likelønnsdebatt på Unios hjemmeside.Unio er medarrangør til en forskningsdebatt som arrangeres på Litteraturhuset i Oslo. Se mer...
Les mer …
  Flyktninghjelpen er en av Norges største humanitære organisasjoner med over 2500 medarbeidere i om lag 20 land.  I høst har de satt spesielt fokus på å hjelpe barn på flukt. Unio har lenge vært en støttespiller. Nå kan også du hjelpe ved å bli fadder. Ring 08009.
Les mer …
Av Øivind Eriksen, Leder Skatterevisorenes ForeningAftenpostens leder søndag 19. januar 2004 stilte spørsmål hvorvidt det norske samfunnet ønsket bruk av skjulte arbeidsmetoder og mer overvåking av anonyme tjenestemenn og vitner. Det er nok en utvikling de færreste ønsker, men det blir kanskje en utvikling som truer seg fram på grunn av trusselen mot fellesskapsverdiene fra den...
Les mer …