I en artikkel på Finansepartements hjemmeside kan du lese regjeringens kommentar til Riksrevisjonen undersøkelse av myndighetenes innsats mot økonomisk kriminalitet. Les hele rapporten; Riksrevisjonens Dokument 3.3 2008-2009 her eller Riksrevisjonens sammendrag av dokumentet Media følger opp: Dagbladets leder fredag 07.11.08 hadde overskriften ”Et alvorlig nederlag” og lederen ble fulgt opp i en artikkel inne i avisen med overskriften ”Slakter krim-satsing”.  NA24.no publiserte den 11.11.08 og 12.11.08 3 artikler med følgende overskrifter; Norge taper mot mafiaen,  - Vi kan ikke leve med dette og - Politiet har gitt opp hvor bl a Erling Grimstad og Høyres justispolitiske talskvinne Elisabeth Aspaker uttaler seg. 
Les mer …
Tema på årets fagseminaret som ble arrangert i tilknytning til kongressen var Skatteparadiser - Næringslivets himmel og fellesskapets helvete? med undertittel Skatteunndragelser, skattekriminalitet – fakta og myter.  Se programmet i her.
Les mer …
Justeringsforhandlingene mellom staten og hovedorganisasjonene er i havn. Resultatet innebærer at grupper i politiet, en del vitenskapelig ansatte på høgskoler og universitet og mange prester får et løft. Også mange andre Unio-grupper kommer heldig ut. Årets justeringsoppgjør bestod av 500 millioner kroner som skulle fordeles blant alle arbeidstakergruppene i staten. LO og Unio leverte felles krav og skisse til hvordan pengene kunne fordeles. De to hovedsammenslutningene har stått side ved side gjennom forhandlingene. - Forhandlingene har vært tøffe. Slik det utviklet seg er jeg er tilfreds med resultatet. Staten har vist vilje til å møte oss på de viktigste prioriteringene våre, sier forhandlingsleder i Unio, Arne Johannessen.
Les mer …
Nærmere om oppgjøret1. Økonomi Totalrammen i staten ble 6,2 prosent inklusiv resirkulerte midler. Sentralt tillegg A-tabellen, kombinasjon av krone/prosent, som følger: - 16 000 kroner opp til lønnstrinn 45. - 4,65 prosent fra lønnstrinn 46-80. - 32 000 kroner fra lønnstrinn 81 og opp.Tabellen utvides med 3 lønnstrinn på topp (lønnstrinn 93, 94 og 95).Virkningstidspunkt: 1. mai 2008.
Les mer …