Utdanningsforundet har laget en brosjyre om pensjonsreformen. I brosjyren kan du også finne informasjon om dagens pensjonsordning og hvilke regler som gjelder for ditt årskull.Brosjyren finner du her i pdf-format. På nyåret vil en revidert utgave bli sendt ut som brosjyre til medlemmer i Utdanningsforbundet og Unio.Du kan lese mer om pensjon og bakgrunnen for brosjyren på Utdanningsforbundets hjemmesider.
Les mer …
Ifølge vedtektenes § 1 har Skatterevisorenes Forening - SF - som formål å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, sosiale og faglige interesser.  På styremøtet 9.-11. desember 2008 behandlet og diskuterte styret en rekke saker i tilknytning til målsettingene.
Les mer …
Skatteparadiser var tema på Fagseminaret 2008 som ble arrangert i tilknytning til kongressen. Det lenge brukte begrepet Skatteparadis er i offisielle sammehenger erstattet med Finansparadis. Internasjonalt brukes Tax Heavens. SF har som mål å sette aktuelle faglige tema på dagsorden og  skatteparadiser er et tema som flere har kastet øynene på. Sistemann ut er USAs nyvalgte presisendt Barak Omaba. På andre dag etter at valgseieren var et faktum kunne vi lese på nrk.no at Obama vil gjøre livet surere for folk som prøver å gjemme unna penger i skatteparadiser. Les hele artikkelen på nrk.no.
Les mer …
arrangeres 8. og 9. desember på Clarion Hotel Gardermoen. Årets konferansen har overskriften "Kunnskap — drivkraft for velferd og fornying".  Tema på konferansen er både finanskrisen og svart økonomi.Se hele programmet her.  
Les mer …