I disse dager sender Unio ut sin nye pensjonsbrosjyre ut til alle våre forbund: "Vet du nok om pensjon?"Når pensjonsreformen får virkning fra 1. januar 2011, får vi et helt nytt pensjonssystem med nye begreper og ny oppbygning.  I brosjyren skal du finne det viktigste du trenger å vite om pensjon foran tariffoppgjøret i 2009. Brosjyren (som du finner her på Unios hjemmeside) gir en oversikt over hvilke prinsipper som ligger til grunn for reformen og hvor vi er i prosessen.
Les mer …
Høsten 2009 starter et deltids erfaringsbasert masterstudium i skatte- og avgiftsrett.  Skatteetaten har tatt initiativ til en master i skatte- og avgiftsrett fordi det er et økende behov for oppdatert spisskompetanse innen fagområdet. BI har utviklet et studie med internasjonal innnretning og aktuelle rettslige problemstillinger sammen med Skatteetaten. Rettsavdelingen i Skattedirektoratet har hatt ansvaret for utvikling av masterstudiet i samarbeid med BI.
Les mer …