Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse er et tariffestet medlemsgode som tilbyr svært gode rentebetingelser til låntakerne. Alle SFs medlemmer er også medlemmer hos Statens Pensjonskasse, og kan dermed søke lån der. Statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at mange kan spare mye penger ved å ha boliglånet sitt i Statens Pensjonskasse. Statens Pensjonskasse skulle derfor ønske at enda flere benyttet seg av dette fremforhandlede medlemsgodet.   For ytterligere informasjon se vedlagte artikkel fra Statens Pensjonskasse.Kilde: Statens Pensjonskasse
Les mer …
Det gis et tillegg på 2400 kroner fram til og med lønnstrinn 45, og et prosentvis tillegg på 0,68 prosent for lønnstrinnene 46 – 80. Fra lønnstrinn 81 til 95 gis et tillegg på 4800 kroner. Dette er et generelt tillegg på hovedlønnstabellen pr. 01.05.09. Når det gjelder lokale forhandlinger går det fram av vedlegg 4 til Riksmeklingsmannens møtebok at det ikke avsettes midler sentralt fra den økonomiske rammen, jf pkt 2.3.3 a, til lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens pkt 2.3.3.  Resultatet av det økonomiske oppgjøret i staten ble på cirka 4,4 prosent.   På hjemmesiden til Fornyings- og administrasjonsdepartmentenet finnes mer informasjon om lønnsoppgjøret for arbeidstakere i det statlige tariffområdet for 2009 blant annet Riksmeklingsmannens møtebok med vedlegg og ny hovedlønnstabell fra 1. mai 2009 (Tabell A) (med forbehold om Stortingets godkjenning av lønnsreguleringen i statlig tariffområde).
Les mer …
Skatteunndragelsesutvalget overleverte 24.02.09 sin utredning NOU 2009:4 Tiltak mot skatteunndragelser til finansminister Kristin Halvorsen.  Unio har vært representert i utvalget ved spesialrevisor Solveig Pedersen, Skatt nord.Følg link til Finansdepartementets hjemmesider for rapporten og pressemelding.Høringsfristen er 11.06.09.  Høringsnotat og høringsuttalelser vil du finne her.   
Les mer …
Pressemelding fra Unio: Unio-stat krever generelt tillegg til alle - i et oppgjør som vil preges av pensjonskamp Unio-stat går inn i årets mellomtariffoppgjør med et økonomisk krav om et generelt tillegg til alle ansatte i staten. Pensjonskravene kommer senere.
Les mer …