Arendalsuka, som finner sted i perioden 8.-13. august, skal bidra til at organisasjoner og enkeltpersoner kommer i direkte kontakt med de mest sentale nasjonale aktører innenfor politikk, organisasjons- og næringsliv. Uka markerer også oppstarten av valgkampen for 2013. Unio er tilstede under hele Arendalsuka, med egen stand i Pollen. Skatterevisorenes Forening deltar på Unios stand på Arendalsuka 2013.  Skatterevisorenes Forening treffer du torsdag 8. august fra 1100-1300. Se hele programmet her. Mandag 12. august blir det lunsj-debatt. Les mer om debatten og om Arendalsuka hos Unio.no. "Unio skal sette sitt preg på Arendalsuka. Sammen med medlemsforbunda skal vi utfordre politikerne, stille krav og foreslå løsninger, sier Unio-leder Anders Folkestad."  
Les mer …
Partene i det statlige tariffoppgjøret kom tirsdag kveld (30.04.) til enighet. – Alle får reallønnsvekst. Det generelle tillegget er på minimum 4 200 kroner, sier forhandlingsleder for Unio i staten, Arne Johannessen. Dette gir en totalramme på oppgjøret på om lag 3,5 prosent. – Det har vært krevende forhandlinger også i år. Men vi er fornøyd med at vi fikk en forhandlingsløsning. Ved å unngå megling i årets oppgjør, har vi bevist at tariffsystemet i staten har livets rett, sier Arne Johannessen, forhandlingsleder i Unio på det statlige tariffområdet. I årets oppgjør ble det ikke satt av penger verken til sentralt justeringsoppgjør eller til lokale forhandlinger. Men det er mulig med lokale forhandlinger dersom det blir satt av penger lokalt. – Vi krevde lønnsmessige tiltak for universitets- og høgskolelektorene og prestene, som ville bidratt til å redusere noen av utfordringene for disse gruppene. Vi er skuffet over staten som arbeidsgiver ikke ville være med på disse tiltakene, men i et mellomoppgjør er det begrenset økonomi. Vi fikk likevel en akseptabel totalramme som gir reallønnsvekst til alle i staten. Og vi fikk en profil på oppgjøret med en kombinasjon av krone og prosent, med prosent fra lønnstrinn 52 og oppover på hovedlønnstabellen, noe som var viktig for Unio, sier Johannessen. Hovedsammenslutningene Unio, YS stat og LO stat gikk inn i forhandlingene med et felles krav om reallønnsvekst til alle. Målet var å sikre rekruttering og å gi mulighet for å beholde kompetent arbeidskraft, slik at staten også framover kan levere gode velferdsløsninger. Samtidig har de tre hovedsammenslutningene et mål om at både lønnsutvikling og lønnsnivå i staten skal tilsvare utviklingen til sammenlignbare grupper i industrien. De offisielle tallene viser at det fortsatt er betydelige forskjeller. Dette oppgjøret har heller ikke løst rekrutteringsutfordringene i staten. – Utdanning må lønne seg bedre i staten. Det er helt nødvendig at staten bruker lønn som virkemiddel dersom den skal greie å trekke til seg kompetente ansatte som kan levere velferdstjenester på høyt faglig nivå i årene framover. Denne utfordringen tar vi med videre til hovedoppgjøret i 2014, sier Johannessen.   Det generelle tillegget på hovedlønnstabellen fordeles slik (med virkning fra 1. mai): Generelt tillegg på kr 4 200 i ltr 19 og stigende opp til kr 4 500 i ltr 41, kr 4 500 fra ltr 41 til og med ltr 51, og 1,07 % fra og med ltr 52 og oppover.
Les mer …
  Lønnsoppgjøret i statlig sektor starter 12.04.2013. I forbindelse med starten på lønnsoppgjørene i offentlig sektor 2013 har sier Unio følgende i en artkkel på hjemmesiden fra 08.04.2013: "- Det foreløpige resultatet fra frontfaget er et utgangspunkt, ikke fasiten for oppgjøret i offentlig sektor, sier Unio-leder Anders Folkestad etter at LO, YS og NHO ble enige natt til mandag. Rammen for oppgjøret skal være på om lag 3,5 prosent. I årets oppgjør som tidligere arbeider Unio for at det skal lønne seg bedre å ha høyere utdanning som ansatt i offentlig sektor. - Vi holder fast ved Unios strategi om at utdanning må lønne seg bedre i dette mellomoppgjøret og inn i hovedoppgjøret i 2014. I dette mellomoppgjøret regner vi med krevende forhandlinger. Vil vi bruke tiden godt frem til 1. mai, sier Folkestad. Oppgjøret i de offentlige starter i Spekter helse onsdag 10. april, staten 12. april, KS 18. april og Oslo kommune 25. april.
Les mer …
Unio har publisert en artikkel på hjemmesiden en FAFO-rapport om ledermedlemmer.   "– Det er bra at ledermedlemmer jevnt over er fornøyde med sitt medlemsskap, og at det å kombinere lederoppgaver med å være fagorganisert fungerer greit for de fleste, sier Unio-leder Anders Folkestad. – Fafo-rapprten styrker grunnlaget for forbundenes arbeid overfor ledermedlemmene. Rapporten viser blant annet at medlemmene ønsker større oppmerksomhet om saker som gjelder arbeidsforhold, og saker av profesjonsfaglig art, sier Folkestad."
Les mer …
Unio arrangerte i tilknytning til sitt representantskapsmøte den 5. desember 2012 sin årlige Unio-konferanse på Sundvolden Hotel den 6. og 7. desember, med Siri Lill Mannes som programleiar for tredje år på rad.Årets Unio-konferanse hadde tittelen "Mot til å leie – styrke til å seie – fag og politikk i samspel". Fordragene fra Unio-konferansen finner du lenker til her.Hele konferansen ble sendt live på unio.no - her er lenker til opptak fra konferansen.Her er programmet for de enkelte dagene:TORSDAG 6. DESEMBER10.30–10.45 Opning med kunstnerisk innslag10.45–11.15 Unio-leiar Anders Folkestad11.15– 11.45 Arbeidslivspolitikk – spenning mellom nasjonal styring og internasjonal påverknad. Arbeidsminister Anniken Huitfeldt12.00–13.00 Samfunnstryggleik – kan vi leve og bu som før? Innleiing: Kåre Willoch. Marie Benedicte Bjørnland, leiar av Politiets sikkerhetstjeneste. Diskusjon14.00–14.30 Mål- og resultatstyring – vidundermedisin eller svartedauden? Per Lægreid, professor ved Universitetet i Bergen14.30–15.15 Norsk forvaltning og NPM – kva er det og kva alternativ finst? Innleiing: Hilde Singsaas, statssekretær Finansdepartementet. Bjarne Jensen, professor ved Høgskolen i Hedmark. Spørsmål15.45–16.45 Når tale er gull og taushet er sølv. Jan Fridthjof Bernt, professor ved Universitetet i Bergen. Den skumle serviliteten. Guro Slettemark, generalsekretær Transparancy International. Samtale mellom Bernt og Slettemark17.00–17.15 Helsing. Loa Brynjulfsdottir, generalsekretær Nordens Fackliga Samorganisation17.15–17.45 Teatersport. Det Andre TeatretSiri Lill Mannes i diskusjon med Kåre Willoch, og Marie Benedicte Bjørnland.FREDAG 7. DESEMBER09.00–10.00 Statsminister Jens Stoltenbergs tale10.30–11.45 PartileiardebattDeltakarar:• Helga Pedersen (Ap)• Erna Solberg (H)• Siv Jensen (FrP)• Knut Arild Hareide (KrF)• Audun Lysbakken (SV)• Liv Signe Navarsete (Sp)• Trine Skei Grande (V)• Bjørnar Moxnes (Rødt)12.00–12.30 Kommentar. Frank Aarebrot, professor ved Universitetet i Bergen og Elisabeth Skarsbø Moen, politisk kommentator i VG12.30–12.45 Avslutting ved Unio-leiar Anders FolkestadStatsminister Jens Stoltenberg og programleiar Siri Lill Mannes.
Les mer …