Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) arrangerer konferanse på BI i Nydalen 7. november 2012.    Konferansen tar opp problemstillinger rundt svart økonomi og urettferdig konkurranse. Innledere fra inn- og utland vil sette fokus på årsaker, virkninger og løsninger. Påmelding og mer informasjon finner du her på hjemmesiden til Samarbeid mot svart økonomi. Påmeldingsfristen er 1. november 2012. Konferansen åpnes av Svein R. Kristensen, skattedirektør og leder Samarbeid mot svart økonomi

 og Tom Colbjørnsen, rektor Handelshøyskolen BI, og har følgende tema og foredragsholdere:Fair play – et vanskelig valg? Kjetil Siem, generalsekretær Norges fotballforbundSkatteetaten - dommer eller trener? Ny undersøkelse: Hva mener næringslivet om kontroll, oppdagelsesrisiko og veiledning?
Andres Berset, leder Analyseteamet, SkatteetatenSpill mot ett mål?Ny undersøkelse: Hva mener regnskapsbransjen? Hanne Opsahl, leder fag NARF og Roy Kristensen, høyskolelektor BINorge – et veloljet spleiselagNHO’s besøkssenterHoldning og adferd – hvordan tette gapet?  Liv og lære innen miljøvern.Caroline D. Ditlev-Simonsen, forsker, co-director ved BI Senter for bedriftens samfunnsansvar Konkurransevridning – et eksempelFredrik Almqvist, skattekonsult Ernst & Young ABKonkurransevridning - følger og fellerHelge Haukeland, nestleder Norsk Arbeidsmands- forbund og Kristin Gyldenskog, direktør kommunikasjon og næringspolitikk NHO Reiseliv Ryddesjau i bilbransjen.Egil Steinsland, kommunikasjonssjef Norges Bilbransjeforbund  «Du glömde kvitto!» –hvordan virker nye regler?Stefan Lundin, avdelningschef Visita Svensk Besöksnäring og Conny Svensson, riksprojektledare Skatteverket Myke eller harde pakker?Astrid Bugge Mjærum, kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten  Muligheter og løsninger 14:25 Dette er vi sammen om!Avslutning ved Svein R. Kristensen  
Les mer …
Akademikerforbundet og Skatterevisorenes Forening arrangerer den 14. november 2012 en minikonferanse som har fått overskriften "Lønnsdannelse i morgendagens kunnskapssamfunn". Sted for konferansen er Arbeids- og velferdsdirektoratet, Akersgt. 64-68, Oslo. Målgruppe er medlemmer og tillitsvalgte i Akademikerforbundet og Skatterevisorenes Forening.
Les mer …
Inspirasjonsprisen 2011 ble tildelt Unio-leder Anders Folkestad.Statutter for "Inspirasjonsprisen":1. Akademikerforbundet og Skatterevisorenes Forenings "Inspirasjonspris" skal inspirere til ytterligere innsats for god etikk i offentlig forvaltning i Norge. Prismottaker må i skrift eller tale ha bidradd til å løfte spørsmål rundt etikk i forvaltningen på en inspirerende måte.2. Målgruppen for prisen er offentlige ansatte. Under ellers like forhold har medlemmer i forbundene preferanse.3. Prisen deles årlig ut på felleskonferansen Akademikerforbundet og Skatterevisorenes forening arrangerer.4. Forslagsretten er åpen. Men juryen (styrene i Akademikerforbundet og Skatterevisorenes Forening, eller de som bemyndiges av disse) kan selv innhente begrunnede forslag.5. Informasjon og formidling rundt prisen er viktig for å synliggjøre utgiverne og tiltaket.6. Prisen er et kunstverk med tilhørende diplom.Forslag på kandidat, samt en kort begrunnelse for hvorfor vedkommende fortjener å motta "Inspirasjonsprisen 2012", sendes til Akademikerforbundets generalsekretær Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. document.getElementById('cloakd70730b7105cb3e404d55ad379abd95d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyd70730b7105cb3e404d55ad379abd95d = 'astrid.t.sorland' + '@'; addyd70730b7105cb3e404d55ad379abd95d = addyd70730b7105cb3e404d55ad379abd95d + 'akademikerforbundet' + '.' + 'no'; var addy_textd70730b7105cb3e404d55ad379abd95d = 'Astrid Tideman Sørland';document.getElementById('cloakd70730b7105cb3e404d55ad379abd95d').innerHTML += ''+addy_textd70730b7105cb3e404d55ad379abd95d+''; innen 1. oktober 2012.Felleskonferansen i år arrangeres 14. november 2012 i Oslo. Program og detaljer kunngjøres senere.
Les mer …
Tax Justice Network - Norge og Skatterevisorenes Forening arrangerer konferanse 15.-16. november 2012 på Høgskolen i Oslo og Akershus. Kapitalfluktkonferansen 2012 arrangeres av Tax Justice Network – Norge og Skatterevisorenes Forening, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. Konferansen er støttet av Norad.  Konferansen er gratis. Påmelding hos Tax Justice Network - Norge her. Konferansen har undertittelen "– Skjulte pengestrømmer, skatteparadis og korrupsjon". Tax Justice Network – Norge presenterer konferansen slik på sin hjemmeside: "Ulovlig kapitalflukt gir mindre inntekter til både fattige og rike land. Ti ganger mer forsvinner ut fra utviklingsland enn det som blir gitt i bistand. Ulovlig kapitalflukt over landegrenser er penger fra korrupsjon, kriminalitet og utbytte av lovlig virksomhet som ikke oppgis til beskatning. Pengenstrømmene er ofte skjult i skatteparadis. Skatteunndragelse og hemmelighold hindrer rettferdig konkurranse, øker risiko på investeringer og undergraver ansattes rettigheter. Innsyn i skatteparadis og i selskapers transaksjoner er sentralt, men manglende regelverk og juridiske gråsoner gjør arbeidet for åpenhet vanskelig. Hvordan kan Norge bidra til mer åpenhet?"
Les mer …
 Arbeidsdepartementet har i dag publisert rikslønnsnemndas kjennelse av 29. august 2012 i sak 1/2012 (frivillig nemnd) vedrørende tvisten mellom Unio og staten ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i forbindelse med tariffrevisjonen 2012.Les hele kjennelsen her: Rikslønnsnemndas kjennelse (pdf)  Unio skriver bl a følgende i artikkel på sin hjemmeside: -Etter Unios streik i staten i vår har Rikslønnsnemda bestemt at Unios medlemmer skal få lønnstillegg med virkning fra 8. juni, og ikke fra 1. mai slik Unio krevde. -Unio er imidlertid tilfreds med at de nøytrale medlemmene av nemda ser behovet for bruk av justeringsoppgjør, "nettopp for å utligne lønnsnivåene for grupper som over tid er blitt hengende etter." 
Les mer …