Hovedsammenslutningene i staten leverte i dag sine krav til hovedtariffoppgjøret 2014. Unio stat og LO stat har levert felles krav 1 til Hovedoppgjøret i staten. Se kravet her Unio.no skriver i anledning overrekkelsen følgende i en artikkel med overskriften "Lønnsgapet må reduseres": I dag gikk startskuddet for lønnsforhandlingene i staten. Unio krever et lønnsoppgjør i staten som reduserer lønnsgapet til privat sektor. – Staten er helt avhengig av å tilby en normal, konkurransedyktig lønn for å sikre rekruttering av kunnskapsrike folk med høyere utdanning. Derfor er vårt hovedkrav at lønnsgapet til privat sektor reduseres, sier Sigird Lem forhandlingsleder i Unio Stat. I 2000 tjente en ansatt i industrien i snitt 59 000 kroner mer enn en ansatt i staten. I 2013 var forskjellen vokst til 120 689 kroner. - Denne kraftige veksten i lønnsforskjeller mellom staten og det private er ikke bærekraftig. Staten kommer til å oppleve hjerneflukt og vil ikke få tak i de kunnskapsrike folkene den trenger for å levere de tjenestene og utdanningene samfunnet trenger, sier Lem.  Unio ønsker å prioritere et sentralt tillegg og sentrale justeringsforhandlinger i årets lønnsoppgjør. - Det bidrar til å løfte alle i staten og er best egnet for å løse rekrutteringsutfordringene. Samtidig gir det rom for et ekstraløft til de gruppene hvor det trengs mest. Avsetninger til lokale forhandlinger er et naturlig tredje element, men først og fremst som er supplement, sier Lem. Det arbeidet som er gjort for likelønn i forhandlingene de siste årene har gitt en positiv utvikling, men det er fortsatt forskjeller. Unio ønsker derfor å fortsette dette arbeidet i årets oppgjør.
Les mer …
Konferansen er ei samling for inviterte tillitsvalde i Unio sine medlemsforbund. «Framtida står for døra – hva nå?» er tittelen på konferansen i år. Blant foredragshaldarane som på ulike sett vil snakke om  dette temaet er forfattar og framtidsfilosof Eirik Newth, direktør Bente A. Landsnes på Oslo Børs, direktør Tore Tennøe i Teknologirådet, forskingssjef i FAFO og medlem i Brochmann-utvalet Anne Britt Djuve og professor Torger Reve på BI. Møte- og debattleder begge dager er Siri Lill Mannes. Program:  
Les mer …
Norsk Økoforum arrangerer halvdagsseminar i Oslo 15. november 2013 hvor man ønsker å få belyst effektive metoder for å stanse kriminell virksomhet. Målet for seminaret er å vise de beste virkemidlene våre ulike aktører har for å stanse pengeflyten til de kriminelle. Sted: Auditoriet i Skattekvartalet, Schweigaardsgt. 17, Oslo. Seminaret øverføres i tillegg på video til Skattekontorene i Molde, Trondheim og Steinkjer og 8 andre steder. Dato: 15. november 2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 – 12.30, seminaret avsluttes med en enkel lunsj Program: Ta pengene! - skattekrims metoder v/advokat Inger Coll og seniorrådgiver Åsbjørn Vikan, Skatt Øst Heftelse i praksis v/politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen og førstebetjent Rune Søfting, Oslo pd Valutakontroll v/tolloverinspektør Hans Wilhelmsen Seminaret er gratis for medlemmer av NØF, for ikke-medlemmer er seminaravgiften på kr 200.Spørsmål kan rettes til Trine Dahl Nielsen (tlf 41 41 39 79) eller Bjørnar Hånes (tlf 92 89 19 14) Påmelding gjøres via www.norskokoforum.no. Påmeldingsfrist er 1. november 2013 Velkommen til en inspirerende formiddag! Alle som jobber med bekjempelse av økonomisk kriminalitet kan bli medlem av Norsk Øko-Forum. Som medlem får du vårt medlemsblad fire ganger i året og du kan delta på seminarer i foreningens regi til medlemspris. Medlemmer har også utvidet tilgang til informasjon på våre nettsider. Medlemskapet koster kr 250 per år.
Les mer …
"Svart økonomi og økonomisk kriminalitet svekker og undergraver fellesskapet og fører til konkurransevridning. Kontroll- og etterforskningskapasiteten må styrkes." Dette skriver Unio i sitt brev; "Unios hovedkrav og forventninger til en ny regjering" til Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre i forbindelse med regjeringsforhandlingene etter Stortingsvalget 2013 Unio sendte den 24.09.2013 sine krav og forventninger til partiene som sitter i Nydalen og sonderer mulighetene for å danne regjering sammen. – Vi har forventninger til et reelt trepartssamarbeid med den nye regjeringen, og ser fram til god dialog, sier Unio-leder Anders Folkestad. Brevet inneholder en del synspunkter og forventninger til partiene og den nye regjeringen. - Unio har merket seg tydelige signaler fra de borgerlige partiene under valgkampen om å satse kraftig på kunnskap og kompetanse. Dette er positivt, og helt nødvendig for å realisere kunnskapssamfunnet, sier Folkestad. Brevet er Unios notatserie nr 4/2013.
Les mer …
Norsk Øko-Forum avdeling Vestfold inviterer mandag 2. september til seminaret "Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet – hva skjedde, hva vil skje? - et seminar for deg som etterlyser handling for skattepengene" Fremtiden i politikken er tilsynelatende kortere enn fortiden. Den siste utgaven av regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet kom sent, men godt.  Seminaret vil søke å belyse: Hvor blir det av tiltakene i handlingsplanen? Hva merker det offentlige og vårt næringsliv til at planen er iverksatt? Vil den sittende regjering se fruktene av tiltakene høstet av opposisjonen? Vil det komme en ny plan med en ny regjering? Vi får belyst dette fra Justisdepartementet, opposisjonen, Politidirektoratet, skatteetaten, Finans norge, skatterevisorene og regionale aktører som arbeider mot økonomisk kriminalitet: Tid: mandag 2. september 2013Sted: Tønsberg (Auditoriet, Statens Park, Anton Jensens vei 5, Bygg D) Del 1: kl 09.00 – 14.30 "Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet – hva skjedde, hva vil skje?" Av invitasjonen går det fram at følgende innledere vil belyse temaet: Statssekretær Pål Martin Sand (AP), Justisdepartementet Stortingsrepresentant Anders Anundsen (FRP) Faglig leder Kjell Tore Melheim, Skatterevisorenes forening Spesialrådgiver Hans Petter Tetmo, Skattedirektoratet Politiinspektør Jarl Martin Pedersen, Politidirektoratet Seksjonsdirektør Frode Bjeglerud, Finans Norge, svindelforebyggende seksjon Politimester Rune Bård Hansen, Vestfold politidistrikt Avdelingsdirektør Jens Erik Holmås, Skattekrim Skatt sør Underdirektør Karianne Løken, SØK - Toll- og avgiftsdirektoratet Avdelingsdirektør Birgitte Melbye, NAV kontroll sør Regiondirektør Arve Semb Christophersen, Arbeidstilsynet Sør-Norge Seminaravgift:Kr 200,- for ikke-medlemmerKr 100,- for medlemmer av Norsk Øko-Forum Lunsj serveres seminardeltakerne under seminaret. Del 2: kl 14.30 – 18.00 "Etterretningsfaglig samarbeid - Status og samarbeid om videre utvikling" Medlemmer av Norsk Øko-Forum og ansatte i de offentlige etatene inviteres til en lukket sesjon hvor det i et uformelt forum vil diskuteres praktiske tilnærminger omkring etterretning og informasjonsdeling. Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet sier mye om samarbeid. I denne sesjonen vil vi fokusere på hvordan etatene arbeider med etterretning og samarbeider om utveksling av opplysninger. Dette vil skje ved innlegg og avsluttes med samtale om veien videre. Medlemmer i NØF som ikke er ansatt i de offentlige etatene bes ta kontakt for å avklare eventuell deltagelse på denne sesjonen.   Link til påmelding - påmelding innen 28. august Påmeldingen er gyldig når seminaravgiften er betalt til bankkonto 4484.51.10554 med opplysninger om navn og eventuelt arbeidsgiver. Dersom det ønskes betalingsbekreftelse fra NØF krysser du av for dette i påmeldingsskjemaet. Bekreftelsen vil bli sendt til din e-post adresse.    
Les mer …