Tariff 2014. Tariffoppgjøret 2014 i staten er i gang

Utskrift

Hovedsammenslutningene i staten leverte i dag sine krav til hovedtariffoppgjøret 2014.

Unio stat og LO stat har levert felles krav 1 til Hovedoppgjøret i staten. Se kravet her

Unio.no skriver i anledning overrekkelsen følgende i en artikkel med overskriften "Lønnsgapet må reduseres":

I dag gikk startskuddet for lønnsforhandlingene i staten. Unio krever et lønnsoppgjør i staten som reduserer lønnsgapet til privat sektor. – Staten er helt avhengig av å tilby en normal, konkurransedyktig lønn for å sikre rekruttering av kunnskapsrike folk med høyere utdanning. Derfor er vårt hovedkrav at lønnsgapet til privat sektor reduseres, sier Sigird Lem forhandlingsleder i Unio Stat.

I 2000 tjente en ansatt i industrien i snitt 59 000 kroner mer enn en ansatt i staten. I 2013 var forskjellen vokst til 120 689 kroner.

- Denne kraftige veksten i lønnsforskjeller mellom staten og det private er ikke bærekraftig. Staten kommer til å oppleve hjerneflukt og vil ikke få tak i de kunnskapsrike folkene den trenger for å levere de tjenestene og utdanningene samfunnet trenger, sier Lem.

 Unio ønsker å prioritere et sentralt tillegg og sentrale justeringsforhandlinger i årets lønnsoppgjør.

- Det bidrar til å løfte alle i staten og er best egnet for å løse rekrutteringsutfordringene. Samtidig gir det rom for et ekstraløft til de gruppene hvor det trengs mest. Avsetninger til lokale forhandlinger er et naturlig tredje element, men først og fremst som er supplement, sier Lem. Det arbeidet som er gjort for likelønn i forhandlingene de siste årene har gitt en positiv utvikling, men det er fortsatt forskjeller. Unio ønsker derfor å fortsette dette arbeidet i årets oppgjør.

 

- Staten betaler dårligere for utdanning enn privat sektor og det skaper lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Regjeringen har et klart ansvar for å utjevne lønnsforskjeller mellom offentlig og privat sektor for arbeid av lik verdi, sier Lem.

 Holden III-utvalget stadfestet at lønnsveksten som avtales sentralt og lokalt for konkurranseutsatt næringsliv (arbeidere og funksjonærer vektet i NHO-området) skal være normgivende for de rammer som forhandles i de øvrige oppgjørene.

- Vi følger frontfagsmodellen og vårt krav er heller ikke i strid med modellen. Fra i fjor er det et lønnsetterslep på 0,5 prosent i forhold til industrien, som det må tas hensyn til i forhandlingene med staten. Det vil verken true modellen eller industrien. Tvert i mot vil en stat som ikke leverer det utdanningstilbudet, den samfunnssikkerhet og de velferdstjenestene den skal, på sikt svekke norsk konkurransekraft, sier Lem.

Følg tariffoppgjøret hos unio.no under Tariff 2014.