Minikonferanse - Lønnsdannelse i morgendagens kunnskapssamfunn

Utskrift

Akademikerforbundet og Skatterevisorenes Forening arrangerer den 14. november 2012 en minikonferanse som har fått overskriften "Lønnsdannelse i morgendagens kunnskapssamfunn". Sted for konferansen er Arbeids- og velferdsdirektoratet, Akersgt. 64-68, Oslo.
 
Målgruppe er medlemmer og tillitsvalgte i Akademikerforbundet og Skatterevisorenes Forening.


Program
09.45-10.00 Registrering og kaffe
 
Fremtidens lønnsdannelse i offentlig sektor – 3 innlegg, 3 perspektiver?
 
10.00-10.45 Arne Johannessen, forbundsleder Politiets fellesforbund
10.45-11.15 Alf Holmelid, Stortingsrepresentant (SV) og medlem av næringskomitéen
11.15-11.45 Robert Eriksson, Stortingsrepresentant (FrP) og leder arbeids- og sosialkomiteen
 
11.45-12.15 Lunsj
 
Lønn er ikke alt?
12.15-13.30 Brutto nasjonal lykke v/ BI Førstelektor Espen Stoknes
13.30-14.30 Humor og arbeidsglede v/ Sven Svebak, professor em. i medisin og psykologi, dr. philos

 
Påmeldingsfrist: 1. november 2012.  Påmelding på skjema hos Akademikerforbundet
 
Det er gratis deltakelse for forbundenes medlemmer på konferansen.