Tariff 2012 - Rikslønnsnemnda kjennelse

Utskrift

 

Arbeidsdepartementet har i dag publisert rikslønnsnemndas kjennelse av 29. august 2012 i sak 1/2012 (frivillig nemnd) vedrørende tvisten mellom Unio og staten ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i forbindelse med tariffrevisjonen 2012.

Les hele kjennelsen her: Rikslønnsnemndas kjennelse (pdf) 

 

Unio skriver bl a følgende i artikkel på sin hjemmeside

-Etter Unios streik i staten i vår har Rikslønnsnemda bestemt at Unios medlemmer skal få lønnstillegg med virkning fra 8. juni, og ikke fra 1. mai slik Unio krevde. 

-Unio er imidlertid tilfreds med at de nøytrale medlemmene av nemda ser behovet for bruk av justeringsoppgjør, "nettopp for å utligne lønnsnivåene for grupper som over tid er blitt hengende etter."