Tariff 2012 - Frivillig lønnsnemnd 28. august

Utskrift

I juni ble Unio-streiken i staten avsluttet ved at partene, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Unio, ble enige om å legge tvisten fram for en frivillig lønnsnemnd.

Det er nå klart for behandling av tvisten i Rikslønnsnemnda, som er frivillig lønnsnemnd i dette tilfellet. Hovedforhandlingene vil begynne tirsdag 28. august.

Fra Rikslønnsnemnda vil sorenskriver Stein Husby lede saksbehandlingen. Seniorrådgiver Jorunn Solgaard og assisterende statens personaldirektør Per Kristian Knutsen prosederer saken for henholdsvis Unio og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (Fad).

Forbundsleder Arne Johannessen og personaldirektøren i staten, Merete Foss Liverud, representerer henholdsvis Unio og Fad i nemnda.

Det er ventet at kjennelsen vil foreligge ca midten av september.  Vi kommertilbake til resultatet i saken når nemndsbehandlingen er ferdig.