Tariff 2012 - "Dette sa vi nei til"

Utskrift

I artikkelen med overskrifte  Dette sa vi nei til forklarer Unio følgende:

 

"02.06.2012. Derfor fortsetter streiken i staten.

  • Regjeringen ville ikke gi oss samme lønnsvekst som i industrien (frontfaget).
  • Regjeringen ville ikke gi oss et sentralt justeringsoppgjør, som er viktig for å løfte våre grupper
  • Reguleringsklausulen ville ikke gi oss tilstrekkelig trygghet for å få det samme som frontfaget i 2. avtaleår

- Jeg kan ikke se våre medlemmer i øynene og anbefale dette tilbudet. Dette viser at regjeringen ikke verdsetter den kompetanse Unios medlemmer har og de tjenester vi leverer, sier Arne Johannessen, streikeleder i Unio stat. 
 
Det var ikke en lett avgjørelse å bryte meklingen, men verken ramme eller profil var slik at Unio kunne godta det. Vi kan ikke akseptere at vi verdsettes dårligere enn andre grupper. Totalvurderingen er derfor at Unio ikke kunne akseptere dette. Vi er trygge på at våre medlemmer ikke vil godta tilbudet, og at de opplever at regjeringen ikke verdsetter den viktige jobben vi gjør hver dag for at folk skal få solide offentlige tjenester.

Unio fortsetter streiken i stat og kommune. Vi har over 16.000 medlemmer ute i streik, og det blir flere kommende uke."