Tariff 2012 - Hvorfor ble det nei i staten ?

Utskrift
Viser til resultatet i meklingen i dag, der Unio går videre i streik, mens YS og LO aksepterte riksmelerens skisse.
 
"Hvorfor ble det NEI i staten?
 
Jeg kan ikke se våre medlemmer i øynene og anbefale dette tilbudet. Dette viser at Regjeringen ikke verdsetter den kompetanse Unios medlemmer har og de tjenester vi leverer. 
 
Vi er stolte av jobben vår. Unios medlemmer gir hver dag god velferd, trygghet og kompetanse  til folk. Det forventer vi respekt for. Regjeringen viser ikke nødvendig respekt for kompetansen vi har og den viktige jobben vi gjør. 
Verken ramme eller profil var slik at Unio kunne godta det. Staten nektet oss et sentralt justeringsoppgjør, som var ett av våre viktigste krav. Vi fikk heller ikke aksept for at staten skal ha samme lønnsvekst som industrien (frontfaget). Det er grunnlaget for streiken. Vi kan ikke akseptere at vi verdsettes dårligere enn andre grupper. Totalvurderingen er derfor at Unio ikke kunne akseptere dette. 
 

Dette har ikke vært en lett avgjørelse. – Vi har gjort en helhetsvurdering. Konklusjonen er at vi ikke kan anbefale dette tilbudet til våre medlemmer. Når de andre organisasjonene vurderer dette annerledes, respekterer vi det, men vi er overrasket over at de kunne godta. Vi er trygge på at våre medlemmer ikke vil godta tilbudet, og at de opplever at regjeringen ikke verdsetter den viktige jobben vi gjør hver dag for at folk skal få solide offentlige tjenester.
 
Har dere ikke gitt noe?

– Vi gikk inn i frivillig mekling med et mål for øye, å bidra til en løsning. Unio har vist forhandlingsvilje, men opplevde at Regjeringen har vist veldig liten vilje til å bevege seg, selv om vi har hatt en storstreik gående.
 
Vil dere få mer etter å streike videre? Hva vil dere oppnå?
Vi vet at det er krevende og få ut mer. Vår ambisjon er at regjeringen skal gi noe mer penger som gir større lønnsvekst til offentlig ansatte, slik at utdanning lønner seg bedre.  Vi måtte også ha en fordeling som treffer våre medlemmer bedre. Vi kan ikke anbefale regjeringens tilbud for våre medlemmer, når de nok en gang viser at de ikke verdsetter vår kompetanse."