Tariff 2012 - Unio trapper opp streiken fra onsdag 30.05.

Utskrift

Nyhet fra unio.no fra 25.05.2012:

 

"25.05.2012. Rundt 7300 nye Unio-medlemmer i stat og kommune tas ut i streik fra onsdag 30. mai. Da vil Unio ha totalt nesten 16.000 medlemmer i streik.

Unio varslet i dag arbeidsgiverne staten og KS om opptrapping av streiken. 6400 nye Unio-medlemmer tas ut i streik i kommunene – nær 900 tas ut i streik i staten.
 
Ved noen av arbeidsplassene ble det også tatt ut Unio-medlemmer i streik fra torsdag 24. mai. Det er altså ikke bare nye arbeidsplasser i listene. Antallet medlemmer som er tatt ut ved de ulike arbeidsplassene varierer.

Spørsmål om konsekvenser av streikeuttaket skal rettes til den enkelte arbeidsgiver."

Se her for oversikt over:

 

Fra Skatterevisorenes Forening er 53 medlemmer i streik og ytterligere 19 er tatt ut i fase 2, tilsammen 72.