Tariff 2012 - "-Folk skal ha gode offentlige tilbud"

Unio har publisert følgende artikkel om de viktigste budskap og begrunnelser inn i meklingen:

"Norge plasserer seg år etter år på toppen av FNs statistikker for livskvalitet. Skal det fortsette slik?

Utgangspunktet for Unios tariffkrav er ganske klart: Unio mener at folk skal ha gode offentlige tilbud på alle velferdsstatens områder. Det vil selvsagt koste. Men det er en klok investering. Forskning viser at kvalitet lønner seg og at kvalifiserte folk jobber smartere og raskere. Og høyere lønn er nødvendig for å sikre nok kvalifisert arbeidskraft nå og i framtiden.

Se hvorfor offentlig sektor må få et lønnsløft.

Bærebjelkene i den moderne velferdsstaten er helse- og omsorgstjenestene, i barnehager og skoler, i høyere utdanning og forskning og politiets innsats for et trygt og sikkert samfunn. Disse tjenestene er også noen av årsakene til at Norge år etter år plasserer seg på toppen av FNs statistikker for livskvalitet. Stadig flere erkjenner at velferdsstaten gir Norge et avgjørende fortrinn også for å opprettholde og videreutvikle et kreativt og konkurransedyktig næringsliv.

Samtidig som Norge scorer bra på undersøkelser om livskvalitet sliter vi med å rekruttere kompetent arbeidskraft til velferdsstatens kjernefunksjoner. En ny rapport fra nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk (Vox) viser at  av lederne i offentlig sektor som venter rekrutteringsproblemer, tror 95 prosent av virksomhetsledere at de vil slite med å få fatt i høyt utdannet arbeidskraft.

Lønnsforskjellen mellom arbeid i offentlig og privat sektor for ansatte med høyere utdanning har vært økende over lang tid, og er i dag på mellom 150.000 og 250.000 kroner, avhengig av hvilke grupper som blir sammenlignet. Lønnsforskjellene får konsekvenser for rekrutteringen til offentlig sektor, og det er ingen overdrivelse å si at utviklingen undergraver velferdsstaten.

Å snu dette lønnsgapet er Unios jobb nummer en. "