Justeringsforhandlingene avsluttet 25.06.2008

Utskrift

Justeringsforhandlingene mellom staten og hovedorganisasjonene er i havn. Resultatet innebærer at grupper i politiet, en del vitenskapelig ansatte på høgskoler og universitet og mange prester får et løft. Også mange andre Unio-grupper kommer heldig ut.

Årets justeringsoppgjør bestod av 500 millioner kroner som skulle fordeles blant alle arbeidstakergruppene i staten. LO og Unio leverte felles krav og skisse til hvordan pengene kunne fordeles. De to hovedsammenslutningene har stått side ved side gjennom forhandlingene.

- Forhandlingene har vært tøffe. Slik det utviklet seg er jeg er tilfreds med resultatet. Staten har vist vilje til å møte oss på de viktigste prioriteringene våre, sier forhandlingsleder i Unio, Arne Johannessen.

Det er politifolk i operative stillinger (politibetjenter) som får mest uttelling i politiet. Forskere og professorer på universitetene og høgskolene er andre som kommer heldig ut i årets justeringsoppgjør. Det er også gjort grep for å heve lønnen til lektorer som underviser på høgskoler og universitet og lærere i statlige skoler. Lærere som arbeider i videregående skole tjener i dag mer enn undervisningspersonell på høgskoler og universitet og andre statlige skoler. 

Det er store rekrutteringsproblemer blant prester. Derfor har blant annet sokneprester fått høyere lønn i oppgjøret. Det er også kamp om skatterevisorene, som nå vil få ett lønnstrinn mer.

Det er i tillegg gjort endringer for rådgiverne i statlige virksomheter, slik at enkelte i denne gruppen vil få to lønnstrinn mer. 

For mer informasjon:
Forhandlingsleder Unio, Arne Johannessen, telefon 92 89 64 61.