Tabeller og avtaler

Utskrift

Hva hvert lønnstrinn i staten er verdt kan du finne i lønnstabeller som ligger på hjemmesiden til Fornyings- og adminitrasjonsdepartementet under www.regjering.no.

Klikk her for Lønnstabeller 

På hjemmesiden til fornyings- og adminitrasjonsdepartementet; www.regjering.no ligger den til en hver tid gjeldende Hovedtariffavtalen for staten.

Klikk her for gjeldende Hovedtariffavtale