Valgkampdebatt om likelønn

Utskrift

Unio inviterer til valgkampdebatt om likelønn på Stratos, Youngstorget 2A i Oslo, den 18.08.09 fra kl 17:00. Se programmet i artikkelen Partitopper i likelønnsdebatt på Unios hjemmeside.

Unio er medarrangør til en forskningsdebatt som arrangeres på Litteraturhuset i Oslo. Se mer om dette på Unios sider her.