Hovedsammenslutningene i staten leverte i dag sine krav til hovedtariffoppgjøret 2014. Unio stat og LO stat har levert felles krav 1 til Hovedoppgjøret i staten. Se kravet her Unio.no skriver i anledning overrekkelsen følgende i en artikkel med overskriften "Lønnsgapet må reduseres": I dag gikk startskuddet for lønnsforhandlingene i staten. Unio krever et lønnsoppgjør i staten som reduserer lønnsgapet til privat sektor. – Staten er helt avhengig av å tilby en normal, konkurransedyktig lønn for å sikre rekruttering av kunnskapsrike folk med høyere utdanning. Derfor er vårt hovedkrav at lønnsgapet til privat sektor reduseres, sier Sigird Lem forhandlingsleder i Unio Stat. I 2000 tjente en ansatt i industrien i snitt 59 000 kroner mer enn en ansatt i staten. I 2013 var forskjellen vokst til 120 689 kroner. - Denne kraftige veksten i lønnsforskjeller mellom staten og det private er ikke bærekraftig. Staten kommer til å oppleve hjerneflukt og vil ikke få tak i de kunnskapsrike folkene den trenger for å levere de tjenestene og utdanningene samfunnet trenger, sier Lem.  Unio ønsker å prioritere et sentralt tillegg og sentrale justeringsforhandlinger i årets lønnsoppgjør. - Det bidrar til å løfte alle i staten og er best egnet for å løse rekrutteringsutfordringene. Samtidig gir det rom for et ekstraløft til de gruppene hvor det trengs mest. Avsetninger til lokale forhandlinger er et naturlig tredje element, men først og fremst som er supplement, sier Lem. Det arbeidet som er gjort for likelønn i forhandlingene de siste årene har gitt en positiv utvikling, men det er fortsatt forskjeller. Unio ønsker derfor å fortsette dette arbeidet i årets oppgjør.
Les mer …
Partene i det statlige tariffoppgjøret kom tirsdag kveld (30.04.) til enighet. – Alle får reallønnsvekst. Det generelle tillegget er på minimum 4 200 kroner, sier forhandlingsleder for Unio i staten, Arne Johannessen. Dette gir en totalramme på oppgjøret på om lag 3,5 prosent. – Det har vært krevende forhandlinger også i år. Men vi er fornøyd med at vi fikk en forhandlingsløsning. Ved å unngå megling i årets oppgjør, har vi bevist at tariffsystemet i staten har livets rett, sier Arne Johannessen, forhandlingsleder i Unio på det statlige tariffområdet. I årets oppgjør ble det ikke satt av penger verken til sentralt justeringsoppgjør eller til lokale forhandlinger. Men det er mulig med lokale forhandlinger dersom det blir satt av penger lokalt. – Vi krevde lønnsmessige tiltak for universitets- og høgskolelektorene og prestene, som ville bidratt til å redusere noen av utfordringene for disse gruppene. Vi er skuffet over staten som arbeidsgiver ikke ville være med på disse tiltakene, men i et mellomoppgjør er det begrenset økonomi. Vi fikk likevel en akseptabel totalramme som gir reallønnsvekst til alle i staten. Og vi fikk en profil på oppgjøret med en kombinasjon av krone og prosent, med prosent fra lønnstrinn 52 og oppover på hovedlønnstabellen, noe som var viktig for Unio, sier Johannessen. Hovedsammenslutningene Unio, YS stat og LO stat gikk inn i forhandlingene med et felles krav om reallønnsvekst til alle. Målet var å sikre rekruttering og å gi mulighet for å beholde kompetent arbeidskraft, slik at staten også framover kan levere gode velferdsløsninger. Samtidig har de tre hovedsammenslutningene et mål om at både lønnsutvikling og lønnsnivå i staten skal tilsvare utviklingen til sammenlignbare grupper i industrien. De offisielle tallene viser at det fortsatt er betydelige forskjeller. Dette oppgjøret har heller ikke løst rekrutteringsutfordringene i staten. – Utdanning må lønne seg bedre i staten. Det er helt nødvendig at staten bruker lønn som virkemiddel dersom den skal greie å trekke til seg kompetente ansatte som kan levere velferdstjenester på høyt faglig nivå i årene framover. Denne utfordringen tar vi med videre til hovedoppgjøret i 2014, sier Johannessen.   Det generelle tillegget på hovedlønnstabellen fordeles slik (med virkning fra 1. mai): Generelt tillegg på kr 4 200 i ltr 19 og stigende opp til kr 4 500 i ltr 41, kr 4 500 fra ltr 41 til og med ltr 51, og 1,07 % fra og med ltr 52 og oppover.
Les mer …
  Lønnsoppgjøret i statlig sektor starter 12.04.2013. I forbindelse med starten på lønnsoppgjørene i offentlig sektor 2013 har sier Unio følgende i en artkkel på hjemmesiden fra 08.04.2013: "- Det foreløpige resultatet fra frontfaget er et utgangspunkt, ikke fasiten for oppgjøret i offentlig sektor, sier Unio-leder Anders Folkestad etter at LO, YS og NHO ble enige natt til mandag. Rammen for oppgjøret skal være på om lag 3,5 prosent. I årets oppgjør som tidligere arbeider Unio for at det skal lønne seg bedre å ha høyere utdanning som ansatt i offentlig sektor. - Vi holder fast ved Unios strategi om at utdanning må lønne seg bedre i dette mellomoppgjøret og inn i hovedoppgjøret i 2014. I dette mellomoppgjøret regner vi med krevende forhandlinger. Vil vi bruke tiden godt frem til 1. mai, sier Folkestad. Oppgjøret i de offentlige starter i Spekter helse onsdag 10. april, staten 12. april, KS 18. april og Oslo kommune 25. april.
Les mer …
Akademikerforbundet og Skatterevisorenes Forening arrangerer den 14. november 2012 en minikonferanse som har fått overskriften "Lønnsdannelse i morgendagens kunnskapssamfunn". Sted for konferansen er Arbeids- og velferdsdirektoratet, Akersgt. 64-68, Oslo. Målgruppe er medlemmer og tillitsvalgte i Akademikerforbundet og Skatterevisorenes Forening.
Les mer …