FAFO-rapport om ledermedlemmer

Utskrift

Unio har publisert en artikkel på hjemmesiden en FAFO-rapport om ledermedlemmer.

 

"– Det er bra at ledermedlemmer jevnt over er fornøyde med sitt medlemsskap, og at det å kombinere lederoppgaver med å være fagorganisert fungerer greit for de fleste, sier Unio-leder Anders Folkestad.

– Fafo-rapprten styrker grunnlaget for forbundenes arbeid overfor ledermedlemmene. Rapporten viser blant annet at medlemmene ønsker større oppmerksomhet om saker som gjelder arbeidsforhold, og saker av profesjonsfaglig art, sier Folkestad."