Anders Folkestad ble tildelt Akademikerforbundet og Skatterevisorenes Forenings «Inspirasjonsprisen 2011» på deres felles konferanse 29. september, «Kunnskapsarbeideren i offentlig sektor - en god forvalter av etiske verdier?».Akademikerforbundet og Skatterevisorenes Forenings ”Inspirasjonspris” skal inspirere til ytterligere innsats for god etikk i offentlig forvaltning i Norge. Prismottaker må i skrift eller tale ha bidradd til å løfte spørsmål rundt etikk i forvaltningen på en inspirerende måte.Som leder av Unio, dekker Folkestad brede brukerinteresser, og et bredt utvalg av ansatte innen offentlig sektor i Norge. Han har utvist et sterkt engasjement for utvikling og fornyelse av offentlig sektor og er spesielt opptatt av samspillet mellom offentlig og privat sektor, vilkårene for verdiskapning og velferdsstatens vilkår. Folkestad har et bredt samfunnsengasjement, med særlig vekt på utdannings- og forskningspolitikk, likestilling og arbeidslivspolitikk.Folkestad har utvist en særlig evne til å forene og samle forbund av ulik størrelse, slik at Unio på vegne av kunnskapsarbeiderne har kunnet framstå med samlet styrke i samfunnsdebatten.Han har også et internasjonalt engasjement og har utvist solidaritet med en hardt presset europeisk fagbevegelse. Han uttrykker sine meninger gjennom artikler og deltakelse i aktuelle debatter.   Inspirasjonsprisen 2011 var en tegning av Runi Langum.Langum er en av Norges fremste tegnere, blant annet representert i Nasjonalgalleriet, Norsk Kulturråd og Riksgalleriet.  Kjernen i hennes kunst er konsultasjoner mellom mennesker, hvor det symboliseres en svært sterk kraft. Denne kraften er spontan samtidig som den alltid er under kontroll. Juryen fra Akademikerforbundet og Skatterevisorenes Forening mener dette også samsvarer med prisvinnerens virke som fremste tillitsvalgte i Unio. 
Les mer …
Skatterevisorenes Forening arrangerer i dagenen 27.09.-29.09.11 representantskapsmøte og kurs for tillitvalgte på Quality Strand Hotel på Gjøvik. Representantskapsmøtet og kongress arrangeres annenhvert år og innholdet i det formelle programmet følger av vedtektene § 7. I tillegg til representantskapsmøtesaker vil det også bli kurs for tillitsvalgte i både hovedavtaletema, hovedtariffavtaletema og personalpolitiske tema. I tilknytning til representantskapsmøte arrangere SF i samarabeid med Akademikerforbundet den 29.09.11 en konferanse (se egen saka i lenken) med tiittelen "Kunnskapsarbeideren i offentlig sektor - en god forvalter av etiske verdier?"Representantskapsmøtet ble åpnet av leder Øivind Eriksen.
Les mer …
Konferansen som arrangeres i tilknytning til årets representantskapsmøte i Skatterevisorenes Forening vil i år blir arrangert i samarbeid med Akademikerforbundet.  Årets konferanse har som overskrift "Kunnskapsarbeideren i offentlig sektor - en god forvalter av etiske verdier?"Konferansen arrangeres torsdag 29.09.11 på Strand Hotel på Gjøvik, og varer fra kl 09.00-14.15. Konferansen er åpen for alle. Som foredragsholdere og paneldeltakere stiller riksrevisor Jørgen Kosmo, skattedirektør Svein R. Kristensen. direktør i SITS Inga Bolstad, professor ved Høgskolen i Lillehammer Noralv Veggeland, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Abelia, Hilde Widerøe Wibe,  Unio-leiar Anders Folkestad, forbundsleder i Akademikerforbundet Alfred Sørbø og styremedlem i Skatterevisorenes Forening /seniorrådgiver i Skattedirektoratet Hans Petter Tetmo. Åpningen foretas av forbundslederne i hhv Akademikerforbundet og Skatterevisorenes Forening, Alfred Sørbø og Øivind Eriksen, og konferansier er generalsekretær i Akademikerforbundet Astrid Tideman Sørland.Se fullstendig program for konferansen her.  Påmelding skjer her på hjemmesiden til Akademikerforbundet.Seminaret er gratis for de av SFs medlemmer som er delegater/deltakere på Skatterevisorenes Forenings representantskapsmøte.
Les mer …
Årets Unio-konferanse og representanskapsmøte arrangeres 6. og 7. desember på Sundvolden hotel. Tema på Unio-konferansen 2010 er Velferds-Norge. Programmet er allsidig og variert med både politikere og representanter fra næringslivet og offentlig forvaltning, Frank Aarebrot, Jørgen Kosmo og Espen Beranek Holm på plakaten. Siri Lill Mannes er debattleder.Les om programmet på Unios hjemmeside, samt om konferansen her, og se om konferansen på Facebook og Twitter.
Les mer …
Årets TV-aksjon arrangeres 18.10.09. Årets TV-aksjon går til inntekt for CARE Norge og arbeidet for verdens fattigste kvinner. Unio har gått inn i et samarbeid med CARE for å øke oppslutningen om innsamlingen den 18. oktober. Les om aksjonen på Unios hjemmeside her.  
Les mer …
Skatterevisorenes Forening avholder representantskapsmøte på Quality Hotel Tønsberg 29. september - 1. oktober 2009. Vedlagt følger invitasjon til representantskapsmøte.  Vedleggene i invitasjonen - Vedtekter og Måldokument 2008 - 2010 finner du på nettsiden under menyen Organisasjon.I tilknytning til represetantskapsmøtet arrangerer Skatterevisorenes Forening 1.oktober 2009 seminar om økonomisk kriminalitet. Tittel på årets seminar er "Sportsindustrien - den nye utfordringen innen økonomisk kriminalitet?". Se egen artikkel for nærmere informasjon og program.
Les mer …