Ifølge vedtektenes § 1 har Skatterevisorenes Forening - SF - som formål å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, sosiale og faglige interesser.  På styremøtet 9.-11. desember 2008 behandlet og diskuterte styret en rekke saker i tilknytning til målsettingene.
Les mer …
arrangeres 8. og 9. desember på Clarion Hotel Gardermoen. Årets konferansen har overskriften "Kunnskap — drivkraft for velferd og fornying".  Tema på konferansen er både finanskrisen og svart økonomi.Se hele programmet her.  
Les mer …