Program Unio-konferansen 2013

Utskrift

Konferansen er ei samling for inviterte tillitsvalde i Unio sine medlemsforbund.

«Framtida står for døra – hva nå?» er tittelen på konferansen i år.

Blant foredragshaldarane som på ulike sett vil snakke om  dette temaet er forfattar og framtidsfilosof Eirik Newth, direktør Bente A. Landsnes på Oslo Børs, direktør Tore Tennøe i Teknologirådet, forskingssjef i FAFO og medlem i Brochmann-utvalet Anne Britt Djuve og professor Torger Reve på BI.

Møte- og debattleder begge dager er Siri Lill Mannes.

Program:

 

TORSDAG 12. DESEMBER
10.30–10.45 Åpning med kunstnerisk innslag
10.45–11.15 Åpningsforedrag - Unios leder Anders Folkestad
11.15–12.00 Samfunn og velferd i et framtidsperspektiv - Eirik Newth, forfatter og framtidsfilosof
12.00–13.00 Lunsj

 

13.00–13.30 Hvordan få tilgang til kapital som kan gi vekst til norske bedrifter, og derved nye arbeidsplasser? Om behovet for samspill mellom offentlig myndighet og privat næringsliv - Bente A. Landsnes, direktør Oslo Børs
13.30–14.00 Velferdsframtida – mulighetenes teknologi - Tore Tennøe, direktør Teknologirådet
14.00–14.30 Internasjonal hilsen - Bernadette Ségol, generalsekretær ETUC
14.30–15.00 Pause og innsjekk

15.00–15.45 Borger og yrkesutøver – hvor er vernet? - En samtale mellom Bjørn Erik Thon, direktør Datatilsynet, Jon Wessel-Aas, jurist og personvernekspert, Vidar Brein-Karlsen, statssekretær Justisdepartementet (FrP),
15.45–16.10 Åpne grenser – velferd nok for alle? - Anne Britt Djuve, forskningssjef i FAFO og medlem av Brochmann-utvalget
16.10–16.45 Benstrekk med noe å bite i

16.45–17.15 Kåseri: Blir det slik vi så det – Norge 2020 - Torger Reve, professor BI
17.15–18.00 20 spørsmål - Knut Borge i midten og et minnerikt panel
20.00– Konferansemiddag

FREDAG 13. DESEMBER
09.00–10.00 Statsminister Erna Solbergs tale
10.00–10.30 Pause og utsjekk
10.30–11.30 Politikerdebatten. Framtida står for døra – hva nå?  Hvilke utfordringer står Velferds-Norge overfor, og hvordan skal de løses?

Deltakere:
• Helga Pedersen (Ap)
• Arve Kambe (H)
• Erlend Wiborg (FrP)
• Audun Lysbakken (SV)
• Liv Signe Navarsete (Sp)
• Trine Skei Grande (V)
• Knut Arild Hareide (KrF)
• Rasmus Hansson (MDG)

11.30–12.00 Benstrekk
12.00–12.45 Innovasjon på arbeidsplassen – morgendagens leder. Jon Morten Melhus, forfatter og humorist
12.45–13.00 Avslutning
13.00– Lunsj

 

Kilde: Unio.no