To nye forbund tatt opp som medlemmer i Unio

Utskrift

På Unios representantskapsmøte den 6. desember 2012 ble to nye forbund tatt opp som medlemmer i Unio; Det norske maskinistforbund (DNMF) og Norsk Radiografforbund (NRF). 

NRF blir fullverdig medlem fra 1. januar. DNMF har meldt seg ut av sin «gamle» hovdorgansiasjon YS, men må formelt være medlem av YS fram til 1. januar 2014.