Anders Folkestad tildelt «Inspirasjonsprisen 2011»

Utskrift

Anders Folkestad ble tildelt Akademikerforbundet og Skatterevisorenes Forenings «Inspirasjonsprisen 2011» på deres felles konferanse 29. september, «Kunnskapsarbeideren i offentlig sektor - en god forvalter av etiske verdier?».

Akademikerforbundet og Skatterevisorenes Forenings ”Inspirasjonspris” skal inspirere til ytterligere innsats for god etikk i offentlig forvaltning i Norge. Prismottaker må i skrift eller tale ha bidradd til å løfte spørsmål rundt etikk i forvaltningen på en inspirerende måte.

Som leder av Unio, dekker Folkestad brede brukerinteresser, og et bredt utvalg av ansatte innen offentlig sektor i Norge. Han har utvist et sterkt engasjement for utvikling og fornyelse av offentlig sektor og er spesielt opptatt av samspillet mellom offentlig og privat sektor, vilkårene for verdiskapning og velferdsstatens vilkår.

Folkestad har et bredt samfunnsengasjement, med særlig vekt på utdannings- og forskningspolitikk, likestilling og arbeidslivspolitikk.

Folkestad har utvist en særlig evne til å forene og samle forbund av ulik størrelse, slik at Unio på vegne av kunnskapsarbeiderne har kunnet framstå med samlet styrke i samfunnsdebatten.

Han har også et internasjonalt engasjement og har utvist solidaritet med en hardt presset europeisk fagbevegelse.

Han uttrykker sine meninger gjennom artikler og deltakelse i aktuelle debatter.  

Inspirasjonsprisen 2011 var en tegning av Runi Langum.

Langum er en av Norges fremste tegnere, blant annet representert i Nasjonalgalleriet, Norsk Kulturråd og Riksgalleriet.  Kjernen i hennes kunst er konsultasjoner mellom mennesker, hvor det symboliseres en svært sterk kraft. Denne kraften er spontan samtidig som den alltid er under kontroll. Juryen fra Akademikerforbundet og Skatterevisorenes Forening mener dette også samsvarer med prisvinnerens virke som fremste tillitsvalgte i Unio.