Skatteparadiser var tema på Fagseminaret 2008 som ble arrangert i tilknytning til kongressen. Det lenge brukte begrepet Skatteparadis er i offisielle sammehenger erstattet med Finansparadis. Internasjonalt brukes Tax Heavens. SF har som mål å sette aktuelle faglige tema på dagsorden og  skatteparadiser er et tema som flere har kastet øynene på. Sistemann ut er USAs nyvalgte presisendt Barak Omaba. På andre dag etter at valgseieren var et faktum kunne vi lese på nrk.no at Obama vil gjøre livet surere for folk som prøver å gjemme unna penger i skatteparadiser. Les hele artikkelen på nrk.no.
Les mer …
I en artikkel på Finansepartements hjemmeside kan du lese regjeringens kommentar til Riksrevisjonen undersøkelse av myndighetenes innsats mot økonomisk kriminalitet. Les hele rapporten; Riksrevisjonens Dokument 3.3 2008-2009 her eller Riksrevisjonens sammendrag av dokumentet Media følger opp: Dagbladets leder fredag 07.11.08 hadde overskriften ”Et alvorlig nederlag” og lederen ble fulgt opp i en artikkel inne i avisen med overskriften ”Slakter krim-satsing”.  NA24.no publiserte den 11.11.08 og 12.11.08 3 artikler med følgende overskrifter; Norge taper mot mafiaen,  - Vi kan ikke leve med dette og - Politiet har gitt opp hvor bl a Erling Grimstad og Høyres justispolitiske talskvinne Elisabeth Aspaker uttaler seg. 
Les mer …
Tema på årets fagseminaret som ble arrangert i tilknytning til kongressen var Skatteparadiser - Næringslivets himmel og fellesskapets helvete? med undertittel Skatteunndragelser, skattekriminalitet – fakta og myter.  Se programmet i her.
Les mer …