er tittelen på årets fagseminar som arrangeres i tilknytning til represetantskapsmøtet i Skatterevisorenes Forening 1.oktober 2009 i Tønsberg. Seminaret er åpent for alle interesserte. Fristen for påmelding er 25.09.09 - for dagpakker er fristen 28.09.09.  Se vedlagte invitasjon for detaljer vedrørende program, priser og påmelding. Foredragsholdere er Professor i samfunnsøkonomi ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (Trondheim Økonomiske Høgskole) Harry A Solberg, Dr. Brigitte Slot fra Finansdepartementet i Nederland, Andrew Lawrence og Simon Randall fra HM Revenue & Customs (England), journalist/forfatter Lars Backe Madsen og Jens M Johansson, daglig leder i Rosenborg Ballklubb Nils Skutle og avdelingsdirektør Tone Kaarbø fra SKattedirektoratet.
Les mer …
TV2-Nyhetene fulgte i sin 18.30-sending lørdag 12.09.09 opp Skatterevisorenes Forenings brev til finansministeren.  Se hele innslaget her.TV2s 21-nyhetene lørdag 12.09.09 fulgte opp med et intervju med NHO, og i et intervju på TV2 Nyhetskanalen kl 0900 søndag 13.09.09 kommenterte Skattedirektoratet kritikken. Følg link til innslagene her.
Les mer …
Skatterevisorenes Forening arrangerer i tilknytning til represetantskapsmøtet i foreningen seminar om økonomisk kriminalitet 1.oktober 2009. Tittel på årets seminar er "Sportsindustrien - den nye utfordringen innen økonomisk kriminalitet?" Til å belyse temaet detlar Professor i samfunnsøkonomi ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (Trondheim Økonomiske Høgskole) Harry A Solberg, Dr. Brigitte Slot fra Finansdepartementet i Nederland, Andrew Lawrence og Simon Randall fra HM Revenue & Customs (England), journalist/forfatter Lars Backe Madsen og Jens M Johansson, daglig leder i RBK Nils Skutle og avdelingsdirektør Tone Kaarbø fra SKattedirektoratet.Seminaret arrangeres i Tønsberg, på Quality Hotell Tønsberg.Påmelding til seminaret innen 25.09.09.  Se vedlagte invitasjon for detaljer vedrørende program, priser og påmelding.
Les mer …
Skatteunndragelsesutvalget overleverte 24.02.09 sin utredning NOU 2009:4 Tiltak mot skatteunndragelser til finansminister Kristin Halvorsen.  Unio har vært representert i utvalget ved spesialrevisor Solveig Pedersen, Skatt nord.Følg link til Finansdepartementets hjemmesider for rapporten og pressemelding.Høringsfristen er 11.06.09.  Høringsnotat og høringsuttalelser vil du finne her.   
Les mer …
Høsten 2009 starter et deltids erfaringsbasert masterstudium i skatte- og avgiftsrett.  Skatteetaten har tatt initiativ til en master i skatte- og avgiftsrett fordi det er et økende behov for oppdatert spisskompetanse innen fagområdet. BI har utviklet et studie med internasjonal innnretning og aktuelle rettslige problemstillinger sammen med Skatteetaten. Rettsavdelingen i Skattedirektoratet har hatt ansvaret for utvikling av masterstudiet i samarbeid med BI.
Les mer …