Riksrevisjonens Pressemelding av 12.08.10: "Mangelfull kontroll med selvangivelser og grunnlagsdata      Kontroll av selvangivelser og grunnlagsdata er helt sentrale deler av skatteetatens kontrollvirksomhet. Det har vært stor variasjon mellom skatteregionene med kontrollen av næringsdrivende og selskapers selvangivelser, samtidig som kontrollen av grunnlagsdata har vært lavt prioritert. – Det er viktig at skatteetaten styrker innsatsen på disse områdene, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.Dokument 3:11 (2009–2010) Riksrevisjonens undersøkelse av skatteetatens kontroll av selvangivelser og grunnlagsdata ble overlevert Stortinget 12. august 2010.
Les mer …
NØF sitt årsseminar og årsmøte blir avholdt på Rica Nidelven Hotel i Trondheim 12. - 13. april 2010. Tema for årets seminar er Falsk identitet. For påmelding og program; se her. Ta kontakt med din leder med hensyn til muligheter for å delta på årsmøtet og seminaret. Pris for medlemmer er kr 400,- for å delta på seminarets 2 dager, kostnader til overnatting/lunsj og middag samt reiser kommer i tillegg. Hva NØF sier om NØF: "Norsk Øko-Forum er en tverrfaglig interesseorganisasjon som ble stiftet i 1991. Vi har i underkant av 600 medlemmer fra politi- og påtalemyndighet, Skatteetaten, tolletaten, bank, forsikring, revisjonsselskaper og andre som har til oppgave å arbeide med bekjempelse av økonomisk kriminalitet."
Les mer …
SF arrangerte i høst fagseminar med tittelen "Sportsindustrien - den nye utfordringen innen økonomisk kriminalitet?".Foiler fra to av seminarets foredragsholdere finner du her:Dr. Brigitte Slot fra Finansdepartementet i Nederland, klikk her.Andrew Lawrence fra HM Revenue & Customs (England), klikk her.
Les mer …
Unio har gitt sine innspill til ny regjeringserklæring.  Et av hovedpunktene er at kontroll- og etterforskingskapasiteten retta mot svart økonomi og økonomisk kriminalitet må styrkes. Svart økonomi og økonomisk kriminalitet svekker og undergraver fellesskapet. Unio krever at kontroll- ogetterforskingskapasiteten må styrkes.Se hele dokumentet i artikkelen på Unios sider.
Les mer …