«Ta pengene!» - effektive metoder for å stanse kriminell virksomhet

Utskrift

Norsk Økoforum arrangerer halvdagsseminar i Oslo 15. november 2013 hvor man ønsker å få belyst effektive metoder for å stanse kriminell virksomhet.

Målet for seminaret er å vise de beste virkemidlene våre ulike aktører har for å stanse pengeflyten til de kriminelle.

  • Sted: Auditoriet i Skattekvartalet, Schweigaardsgt. 17, Oslo. Seminaret øverføres i tillegg på video til Skattekontorene i Molde, Trondheim og Steinkjer og 8 andre steder.
  • Dato: 15. november 2013
  • Tidspunkt: Kl. 09.30 – 12.30, seminaret avsluttes med en enkel lunsj

Program:

  • Ta pengene! - skattekrims metoder v/advokat Inger Coll og seniorrådgiver Åsbjørn Vikan, Skatt Øst
  • Heftelse i praksis v/politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen og førstebetjent Rune Søfting, Oslo pd
  • Valutakontroll v/tolloverinspektør Hans Wilhelmsen

Seminaret er gratis for medlemmer av NØF, for ikke-medlemmer er seminaravgiften på kr 200.
Spørsmål kan rettes til Trine Dahl Nielsen (tlf 41 41 39 79) eller Bjørnar Hånes (tlf 92 89 19 14)

Påmelding gjøres via www.norskokoforum.no. Påmeldingsfrist er 1. november 2013

Velkommen til en inspirerende formiddag!

Alle som jobber med bekjempelse av økonomisk kriminalitet kan bli medlem av Norsk Øko-Forum. Som medlem får du vårt medlemsblad fire ganger i året og du kan delta på seminarer i foreningens regi til medlemspris. Medlemmer har også utvidet tilgang til informasjon på våre nettsider. Medlemskapet koster kr 250 per år.