Seminar i Tønsberg 2. september: Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet – hva skjedde, hva vil skje?

Utskrift

Norsk Øko-Forum avdeling Vestfold inviterer mandag 2. september til seminaret

"Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet – hva skjedde, hva vil skje?
- et seminar for deg som etterlyser handling for skattepengene"


Fremtiden i politikken er tilsynelatende kortere enn fortiden. Den siste utgaven av regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet kom sent, men godt.  Seminaret vil søke å belyse:

 • Hvor blir det av tiltakene i handlingsplanen?
 • Hva merker det offentlige og vårt næringsliv til at planen er iverksatt?
 • Vil den sittende regjering se fruktene av tiltakene høstet av opposisjonen?
 • Vil det komme en ny plan med en ny regjering?

Vi får belyst dette fra Justisdepartementet, opposisjonen, Politidirektoratet, skatteetaten, Finans norge, skatterevisorene og regionale aktører som arbeider mot økonomisk kriminalitet:

Tid: mandag 2. september 2013
Sted: Tønsberg (Auditoriet, Statens Park, Anton Jensens vei 5, Bygg D)


Del 1: kl 09.00 – 14.30 "Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet – hva skjedde, hva vil skje?"

Av invitasjonen går det fram at følgende innledere vil belyse temaet:

 • Statssekretær Pål Martin Sand (AP), Justisdepartementet
 • Stortingsrepresentant Anders Anundsen (FRP)
 • Faglig leder Kjell Tore Melheim, Skatterevisorenes forening
 • Spesialrådgiver Hans Petter Tetmo, Skattedirektoratet
 • Politiinspektør Jarl Martin Pedersen, Politidirektoratet
 • Seksjonsdirektør Frode Bjeglerud, Finans Norge, svindelforebyggende seksjon
 • Politimester Rune Bård Hansen, Vestfold politidistrikt
 • Avdelingsdirektør Jens Erik Holmås, Skattekrim Skatt sør
 • Underdirektør Karianne Løken, SØK - Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Avdelingsdirektør Birgitte Melbye, NAV kontroll sør Regiondirektør Arve Semb Christophersen, Arbeidstilsynet Sør-Norge

Seminaravgift:
Kr 200,- for ikke-medlemmer
Kr 100,- for medlemmer av Norsk Øko-Forum
Lunsj serveres seminardeltakerne under seminaret.


Del 2: kl 14.30 – 18.00 "Etterretningsfaglig samarbeid - Status og samarbeid om videre utvikling"

Medlemmer av Norsk Øko-Forum og ansatte i de offentlige etatene inviteres til en lukket sesjon hvor det i et uformelt forum vil diskuteres praktiske tilnærminger omkring etterretning og informasjonsdeling.

Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet sier mye om samarbeid. I denne sesjonen vil vi fokusere på hvordan etatene arbeider med etterretning og samarbeider om utveksling av opplysninger. Dette vil skje ved innlegg og avsluttes med samtale om veien videre.

Medlemmer i NØF som ikke er ansatt i de offentlige etatene bes ta kontakt for å avklare eventuell deltagelse på denne sesjonen.

 

Link til påmelding - påmelding innen 28. august

Påmeldingen er gyldig når seminaravgiften er betalt til bankkonto 4484.51.10554 med opplysninger om navn og eventuelt arbeidsgiver. Dersom det ønskes betalingsbekreftelse fra NØF krysser du av for dette i påmeldingsskjemaet. Bekreftelsen vil bli sendt til din e-post adresse.