Holdningskonferansen 2012. "Fair play – Et vanskelig valg?"

Utskrift
Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) arrangerer konferanse på BI i Nydalen 7. november 2012.    
Konferansen tar opp problemstillinger rundt svart økonomi og urettferdig konkurranse. Innledere fra inn- og utland vil sette fokus på årsaker, virkninger og løsninger. 
Påmelding og mer informasjon finner du her på hjemmesiden til Samarbeid mot svart økonomi. Påmeldingsfristen er 1. november 2012. 

Konferansen åpnes av Svein R. Kristensen, skattedirektør og leder Samarbeid mot svart økonomi

 og Tom Colbjørnsen, rektor Handelshøyskolen BI, og har følgende tema og foredragsholdere:
Fair play – et vanskelig valg? Kjetil Siem, generalsekretær Norges fotballforbund
Skatteetaten - dommer eller trener? Ny undersøkelse: Hva mener næringslivet om kontroll, oppdagelsesrisiko og veiledning?
Andres Berset, leder Analyseteamet, Skatteetaten
Spill mot ett mål?Ny undersøkelse: Hva mener regnskapsbransjen? Hanne Opsahl, leder fag NARF og Roy Kristensen, høyskolelektor BI
Norge – et veloljet spleiselagNHO’s besøkssenter
Holdning og adferd – hvordan tette gapet?  Liv og lære innen miljøvern.Caroline D. Ditlev-Simonsen, forsker, co-director ved BI Senter for bedriftens samfunnsansvar 
Konkurransevridning – et eksempelFredrik Almqvist, skattekonsult Ernst & Young AB
Konkurransevridning - følger og fellerHelge Haukeland, nestleder Norsk Arbeidsmands- forbund og Kristin Gyldenskog, direktør kommunikasjon og næringspolitikk NHO Reiseliv
 Ryddesjau i bilbransjen.Egil Steinsland, kommunikasjonssjef Norges Bilbransjeforbund 
 «Du glömde kvitto!» –hvordan virker nye regler?Stefan Lundin, avdelningschef Visita Svensk Besöksnäring og Conny Svensson, riksprojektledare Skatteverket
 Myke eller harde pakker?Astrid Bugge Mjærum, kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten
 
Muligheter og løsninger 14:25 Dette er vi sammen om!
Avslutning ved Svein R. Kristensen  
 
SMSØ er en allianse mellom KS, LO, NHO, Unio, YS og Skatteetaten, og målet er å arbeide forebyggende mot svart økonomi. Samarbeidet baserer seg på at den svarte økonomien stjeler:

• skattepenger

• den rettferdige konkurransen i næringslivet

• arbeidstakernes rettigheter

Unio oppfordrer i en artikkel på sin hjemmeside til å melde seg på konferansen.